CROP Landestanderinfrastruktur 3

Grøn mobilitet og omstilling af transport

I NIRAS arbejder vi for at samfundets infrastruktur og transportvaner bliver grønnere. Det sker blandt andet gennem et stærkt fokus på at fremme udbredelsen af ladestanderinfrastruktur til fremtidens el-køretøjer, og som rådgiver inden for grøn mobilitet for både kommuner og private virksomheder.

Hvad er grøn mobilitet?

Grøn mobilitet handler principielt om at ændre transportsektoren til at bruge mindre energi og flere bæredygtige drivmidler, så sektoren/transporten samlet set reducerer egen udledning af CO2.

Hos NIRAS yder vi rådgivning i hele processen fra udformningen af visionerne og strategierne for grøn mobilitet, til kortlægning af infrastrukturbehovet og projektering af de nødvendige tekniske anlæg.

Strategisk overblik

Vores planlæggere og mobilitetsrådgivere hjælper med det strategiske overblik, og får sat det ind i kommunens eller virksomhedens kontekst.

Vores trafikingeniører og GIS-konsulenter kortlægger de fysiske rammer og behov for grøn mobilitet, og vores vej- og infrastrukturkonsulenter, og vores udbudsjurister sørger for, at projekterne kommer helt i mål og ud i virkeligheden.

Ydelser inden for grøn mobilitet:

  • Lokaliseringsanalyser i GIS

  • Strategier og planer for udrulning af ladestandere

  • Udbud af ladestandere

  • Samfundsøkonomiske analyser af transformationen til fossilfri køretøjer

  • Optimering af kommunal kørsel og drift

  • Dimensionering af køretøjsflåder

  • Projektering af ladestanderanlæg

Vil du vide mere?

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Lars-Christian Sørensen

Lars-Christian Sørensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4554

Se også: