Lokalplan Bakkelund I Horsens Min

Kommune- og lokalplaner

Vi har stor ekspertise i at udarbejde lokalplaner for byomdannelsesprojekter, boligområder, erhvervsområder, dagligvarebutikker og lignende.

NIRAS’ byplanlæggere dækker alle dele af byens fysik og organisering. Det dækker alt lige fra udvikling og visualisering af nye ideer til at udarbejde lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg. Vi har dyb indsigt i planloven, forholdet til øvrig lovgivning, og vi løser derfor planopgaver på alle niveauer.

Vi agerer i tæt samspil med både myndigheder, politikere, borgere og developere med fokus på at skabe bæredygtige løsninger, som skaber værdi på lang sigt.

Lokalplanprocessen

Som rådgiver for developere og bygherrer varetager NIRAS dialogen med myndigheder om udarbejdelse af lokalplanforslag og evt. kommuneplantillæg. Vi deltager i alle møder og hjælper med at finde løsninger, som muliggør projekterne under hensyntagen til kommuneplan, naboer og andre problematikker.

Vi er vant til at arbejde på tværs og trækker på NIRAS’ mange specialister, når vi skal finde løsninger på blandt andet miljø- og støjproblematikker samt håndtering af regn- og spildevand. NIRAS kan foruden planrådgivning tilbyde udarbejdelse af VVM, miljøvurderinger mv.

Vi har også mulighed for at udarbejde bevarende lokalplaner på baggrund af en SAVE-registrering eller udpegning af kulturmiljøer. Som byplanlæggere ser vi det nemlig også som vores opgave at sikre og videreudvikle kulturhistoriske spor – eksempelvis igennem bevarende lokalplaner eller fysiske og strategiske udviklingsprojekter.

Revision af kommuneplaner

Ud over at vi udarbejder planstrategier, hjælper vi også kommuner med revision af kommuneplanen. Her reviderer vi kommuneplanens struktur, retningslinjer og rammer, så de giver mulighed for den fremtidige, fysiske udvikling, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i planstrategien. Revisionen er enten fuld eller delvis afhængig af kommunalbestyrelsens beslutning i planstrategien.

Digitale planer i DKplan

Mere end 40 kommuner bruger allerede DKplan, som er et komplet, digitalt værktøj til udarbejdelse og visning af planer, høringer samt indberetning til Plandata.dk. DKplan er udviklet af NIRAS’ hold af både byplanlæggere, arkitekter, GIS-folk, digitale designere samt it- og softwareudviklere.

Vil du vide mere?

Anne Støy Rodil

Anne Støy Rodil

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 4299 8354

Heidi Hauschild Jensen

Heidi Hauschild Jensen

Projektleder, Byplanlægger, Arkitekt

Aarhus, Denmark

+45 4299 0367

Se også: