Jordforurening og grundvandsforurening

Woman in work wear standing in front of geoprobe. Freja Rebecca Johansen (FRRJ)

NIRAS har mange års erfaringer og 150 eksperter, som arbejder specifikt med undersøgelse og udvikling af forurenede grunde.

NIRAS er specialister i undersøgelse, oprensning og udvikling af forurenede grunde. Vi har mange års erfaringer med tusindvis af forureningsopgaver, der både omfatter grunde med nybyggeri og grunde, som skal anvendes til andre formål end tidligere.

NIRAS hjælper dig med at få et komplet overblik over forureningen på en ejendom, samt hvad det koster at klargøre den til det planlagte formål i tæt samarbejde med dig.

NIRAS bistår bl.a. med miljø due diligence, forureningsundersøgelser, jordhåndtering, GeoProbe arbejde og udvikling af forurenede grunde. Vi har stor erfaring med alle forureningskomponenter som olie, opløsningsmidler, PFAS, pesticider, lossepladsgas mv.