Projekt

Skræddersyet kursus til oliespild i Grønland

Oliekursus I Groenland Olietanker

Ansatte hos den grønlandske olieimportør, Polaroil, skal kunne håndtere oliespild effektivt under vanskelige forhold. Skræddersyet kursus giver unik viden og lavere risiko for udslip.

8. august, 2021
 • SDG: #12, #13
 • Sektor: Miljø
 • Lande: Grønland
 • Klient: Polaroil

Grønland er smukt, men også barskt og uforudsigeligt. Afstandene er enorme, og den arktiske natur er sårbar over for forurening. Derfor handler det om at kunne håndtere oliespild hurtigt og effektivt, når de opstår.

Det er målet for Polaroil, der hvert år importerer 250 mio. liter olie til Grønland og distribuerer den videre til byer og bygder.

For at løse opgaven har NIRAS Greenland udviklet et oliespildskursus specifikt til Polaroil. Her lærer medarbejderne gennem oplæg og praktiske øvelser at forbedre deres evne til at reagere bedst muligt på et oliespild i samarbejde med de relevante lokale myndigheder.

Det er i sig selv en udfordring i Grønland, hvor tingene ikke altid forløber som planlagt på grund af det ekstreme klima og afstandene.

Polaroil har de senere år øget sit fokus på at håndtere oliespild på sine anlæg, der tæller alt fra importanlæg til små tankanlæg i bygder placeret i forskellige klimazoner.

Alt i kurset er designet specifikt til at håndtere oliespild under arktiske forhold

Fakta

 • Polaroil driver 69 anlæg i Grønland. 16 tankanlæg i byerne, 52 tankanlæg i bygderne samt et importanlæg.
 • NIRAS Greenland har afholdt oliespildskurser i 2014, 2015 og igen i 2017, 2019 og 2021.
 • Første kursus simulerede et oliespild på 80.000 liter olie. Kurset anvender også et tankskib i undervisningen.
 • I 2017 var der udover oliespild også fokus på kundens beredskabsplaner.

Det skyldes dels egen interesse dels krav fra myndigheder og stigende fokus på klima og miljø i Grønland. Polaroils ansatte skal udføre den første respons indtil brandvæsenet kan nå frem. Derfor handler kurset i høj grad om at forhindre spredningen af olien og sætte gang i oprydningen hurtigst muligt med de ting, man har til rådighed - eksempelvis i afsidesliggende bygder.

Alt i kurset er designet specifikt til at håndtere oliespild under arktiske forhold, og der bruges udelukkende lokale eksempler. Det handler også om, hvordan olie spreder sig på klipper, i områder med permafrost eller i sne, og hvordan medarbejderne kan reagere i de forskellige tilfælde. Kurset er afholdt både sommer og vinter. Især om vinteren kan der være væsentlige udfordringer – både kulde og sne er faktorer, der har stor indflydelse på mulighederne for at håndtere et oliespild.

Gennem kurset lærer personalet ikke bare at være forberedte på akutte oliespild. De får også kendskab til de tekniske anlæg, vedligehold og risikoen for olielækager.

Inddaemning Af Oliespild I Groenland Kursus

For det grønlandske samfund betyder kurserne ikke mindst, at risikoen for forurening af det arktiske miljø reduceres.

NIRAS Greenland har stor viden om årsager til oliespild i Grønland, samt hvordan de kan håndteres, undersøges og ryddes op.

NIRAS Greenland har afholdt oliespildskurser i 2014, 2015, 2017, 2019 og 2021.

Polaroil

 • Polaroil er ejet af KNI A/S. KNI står for Kalaallit Niuerfiat, der betyder Grønlands Handel.
 • KNI ejes af Grønlands Selvstyre og har rødder tilbage til 1774 og etableringen af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH).
 • Det første tankanlæg blev anlagt af KGH i Aasiaat i 1948. Året efter fulgte Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut

Vil du vide mere?

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 8732 3285

Se også