Woman getting off an oil tanker
Som en del af undervisningen sørger Polaroil for at tankskib er til rådighed.

Oliespildskursus i Grønland

Skræddersyet kursus til oliespild i Grønland

Ansatte hos den grønlandske olieimportør, Polaroil, skal kunne håndtere oliespild effektivt under vanskelige forhold. Skræddersyet kursus giver unik viden og lavere risiko for udslip.

Grønland er smukt, men også barskt og uforudsigeligt. Afstandene er enorme, og den arktiske natur er sårbar over for forurening. Derfor handler det om at håndtere oliespild hurtigt og effektivt, når de opstår.

Det er målet for de ansatte i Polaroil, der hvert år importerer 250 mio. liter olie til Grønland og distribuerer den videre til byer og bygder.

For at løse opgaven har NIRAS Greenland udviklet et oliespildskursus specifikt til Polaroil. Her lærer medarbejderne gennem oplæg og praktiske øvelser at forbedre deres evne til at reagere bedst muligt på et oliespild i samarbejde med de relevante lokale myndigheder.

Det er i sig selv en udfordring i Grønland, hvor tingene ikke altid forløber som planlagt på grund af det ekstreme klima og afstandene.

Polaroil har de senere år øget sit fokus på at håndtere oliespild på sine anlæg, der tæller alt fra importanlæg til små tankanlæg i bygder placeret i forskellige klimazoner.

Alt i kurset er designet specifikt til at håndtere oliespild under arktiske forhold

Det skyldes dels egen interesse dels krav fra myndigheder og stigende fokus på klima og miljø i Grønland.

Polaroil vil ofte selv stå med opgaven, fordi beredskabet kan være optaget eller ganske enkelt befinder sig for langt væk til at kunne agere i tide. Derfor handler kurset i høj grad om at forhindre spredningen af olien og sætte gang i oprydningen hurtigst muligt med de ting, man har til rådighed eksempelvis i afsidesliggende bygder.

Alt i kurset er designet specifikt til at håndtere oliespild under arktiske forhold, og underviserne bruger udelukkende lokale eksempler. Det handler også om, hvordan olie spreder sig på klipper, i områder med permafrost eller i sne, og hvordan medarbejderne skal reagere i de forskellige tilfælde. Under seneste kursus lå der to meter sne, hvilket giver en lang række tekniske udfordringer i arbejdet med de praktiske øvelser.

Gennem kurset lærer personalet ikke bare at være forberedte på akutte oliespild, de får også kendskab til de tekniske anlæg, vedligehold og risikoen for olielækager.

 

Kursisterne arbejder på at inddæmme oliespildet.

For det grønlandske samfund betyder kurserne ikke mindst, at risikoen for forurening af det arktiske miljø reduceres.

NIRAS Greenland har stor viden om Grønland og trækker desuden på forskellige eksperter med specialviden om blandt andet beredskabsplaner og myndighedsbehandling.

Oliespildskurset i Grønland har indtil videre været afholdt tre gange.

Polaroil

  • Polaroil er ejet af KNI A/S. KNI står for Kalaallit Niuerfiat, der betyder Grønlands Handel.
  • KNI ejes af Grønlands Selvstyre og har rødder tilbage til 1774 og etableringen af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH).
  • Det første tankanlæg blev anlagt af KGH i Aasiaat i 1948. Året efter fulgte Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut