Projekt

NIRAS rådgiver på forureningssager for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Wp 20170509 15 11 45 Pro (1)

For tredje gang i træk har NIRAS vundet en rammeaftale om forureningssager for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

17. juni, 2020
  • SDG: #6
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen varetager projekter om jord- og grundvandsforurening på Forsvarets områder i Danmark. Gennem to årtier har NIRAS været en af Forsvarets væsentligste rådgivere inden for jord- og grundvandsforurening i Danmark. Tre rådgivere deler den nye rammeaftale og kan betyde en omsætning på op til 20 millioner kr. om året.

Jette Kjøge Olsen, seniorprojektleder ved NIRAS, har den daglige kontakt og koordinering af aftalen, der trådte i kraft 1. maj 2020 og løber frem til 2022 med mulighed for to års forlængelse.

Jette Kjøge Olsen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Opgaverne i rammeaftalen relaterer sig til kortlægning efter Jordforureningsloven med blandt andet miljøhistoriske redegørelser og forureningsundersøgelser. Der kan også være tale om bortgravning af forurenet jord, afværgeforanstaltninger, bygningsforurening, geotekniske undersøgelser eller indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for Forsvarsministeriets etablissementer.

Kort om aftalen

Rammeaftalen løber to-fire år med en mulig omsætning på 20 millioner om året. Rammeaftalen omhandler forureningssager i Danmark.

"Det er en fantastisk god kunde med spændende opgaver og god pingpong i det daglige."

Jette Kjøge Olsen, seniorprojektleder ved NIRAS

Sikkerhedsgodkendte kontorer og ansatte

Når man arbejder med en kunde som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, kræver det en hel række sikkerhedstiltag. På baggrund af de mange tidligere opgaver for Forsvaret har NIRAS' 330 sikkerhedsgodkendte eksperter til at arbejde med disse projekter. Derudover er der specielle krav til NIRAS’ kontorer, der derfor er sikkerhedsgodkendte i forhold til fx låse, skalsikring, procedurer osv.

Jette Kjøge Olsen fremhæver opgaverne i denne rammeaftale som helt specielle. Aktiviteterne på Forsvarsministeriets arealer er af en ganske særlig karakter.

”Det giver os udfordrende opgaver, hvor vi kan bruge de sidste mange års erfaringer med at oprense efter forureninger opstået ved brug af ammunition, eksplosiver og brandskum,” fortæller Jette Kjøge Olsen og fremhæver NIRAS’ særlige ekspertise inden for PFAS og sprængstoffer.

Spændende innovative løsninger passer på Danmark

Niels Christian Damgaard, afdelingsleder i NIRAS’ Miljøafdeling, glæder sig også over den nye aftale. Ud over det økonomiske aspekt fremhæver han aftalen som en mulighed for at passe på Danmark med nye innovative løsninger.

Især husker Niels Christian Damgaard et projekt i forbindelse med en olieforurening et svært tilgængeligt sted. NIRAS løste problemet ved at gennemføre en sæbeoprensning hvor man vaskede olien ud af jorden.

”Forsvaret har en stor interesse i nye innovative løsninger og påtager sig gerne det samfundsansvar, det er at være med til at undersøge og afprøve nye oprensningsmetoder”, fortæller Niels Christian Damgaard med referencer til opgaverne gennem de sidste to årtier, og han fortsætter: ”Vi er så glade og stolte over, at vi er med på denne rammeaftale, som sikrer ren jord og drikkevand på forsvarets områder i Danmark.”

Vil du vide mere?

Niels Christian Damgaard

Niels Christian Damgaard

Afdelingsleder

Aarhus, Denmark

+45 2124 4187

Se også