Nyhed

Historiens vingesus sætter spor i Grønland - Nu skal der ryddes op

Narsarsuaq Juni2011 016

Tomme tønder i store dynger, militære køretøjer og gamle flyvrag er nogle af de efterladenskaber, der vidner om historiens vingesus på øde steder i Grønland. NIRAS har netop vundet opgaven med at besigtige og screene otte af de berørte lokaliteter. En opgave som har en helt speciel betydning for to af NIRAS’ arktiske eksperter.

15. september, 2020

En gammel drøm er netop gået i opfyldelse for de to NIRAS-geologer og arktiske eksperter Uffe Storm Boe og Peter Henriksen. NIRAS har netop vundet en opgave i Grønland, som de har arbejdet på at få i hus, siden de stod for de første indledende arbejder tilbage i 2002.

Tilbage i 2002 blev den første rapport for Miljøstyrelsen om aktivitets- og affaldskortlægning i det åbne land i Grønland lavet. Det var en skrivebords-registrering af alle kendte lokaliteter, hvor der kan være efterladt affald som kan føre til forurening af jord, grundvand og beskyttet natur i Grønland.

Der registreres 630 lokaliteter i rapporten som fx gamle vejr- og målestationer, efterladte fiskeristationer og fuel-depoter, flyvrag, nedlagte bygder og en hel del amerikanske militærlokaliteter fra 2. verdenskrig.

Fascinationen af historiens vingesus

Både Uffe og Peter var dengang bosat og arbejdede i Grønland. Her besøgte de nogle af de gamle lokaliteter og fascineres i den grad af historiens vingesus:

”Jeg besøgte fx en forladt flyveplads fra 2. verdenskrig med masser af efterladenskaber i form af køretøjer, bygninger, der var blæst omkuld, en landingsbane, over 100.000 tomme tønder osv. Tønderne ligger i store dynger. Lokalt kaldes de ”Amerikanske blomster”, fordi det ligner blomster på fjeldet, når man kommer sejlende langt fra. Det er vildt, hvor meget der er efterladt.” fortæller Peter om de første indtryk af efterladenskaberne.

Det var her, at drømmen om at rejse rundt i hele Grønland startede for både Uffe og Peter.

”Det er jo os, der som rådgivere skal rejse hele Grønland rundt i helikopter og på skib for at registrere de individuelle lokaliteter, lave miljøhistoriske redegørelser, undersøgelser osv.,” forklarer Uffe om fascinationen af netop denne opgave.

Vandt udbud om otte lokaliteter

Siden da er Aktivitets- og Affaldskortlægning i Grønland poppet op på NIRAS’ opgaveliste med jævne mellemrum. Uffe og Peter har klassificeret lokaliteterne, kommet med forslag og plan til undersøgelses- og oprydningsmetoder samt prisoverslag. Afslutningsvis udarbejdede de en sammenfatningsrapport i 2009.

Før sommerferien kom der langt om længe et udbud på otte lokaliteter i Grønland. Her skal de besigtige og screene otte lokaliteter, der har været brugt af det amerikanske militær. En opgave der afslutter alt det indledende arbejde, der er lavet gennem årene.

”Vi gik all in. Det var en must-win opgave,” forklarer Uffe og fortsætter: ”Det er nu 18 år siden, at NIRAS Greenland indledte opgaven med affaldslokaliteter i Grønland, og nu er det endelig os, der kommer til at deltage i afslutningen. Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang med feltturene.”

Peter supplerer: ”Vi har begge den arktiske bacille i blodet og er vilde med disse historiske lokaliteter. Det er en fantastisk opgave, vi nu får lov at gøre færdig.”

Om den nye opgave

Opgaven udføres under rammeaftalen om rådgivning for Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis – i praksis for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). Som led i udmøntningen af en politisk aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut af den 11. januar 2018 skal der udføres oprydning efter tidligere amerikansk militærs tilstedeværelse i Grønland, på en del af de kortlagte aktiviteter. De grønlandske kommuner har selv haft mulighed for at udbyde opgaverne, men kun én kommune takkede ja. De øvrige har overladt opgaven til FES.

Vil du vide mere?

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 8732 3285

Se også