Building facade of the New Hospital Bispebjerg
Laboratorie- og Logistikbygningens glasfacader inviterer til indblik i de indvendige forskningsfaciliteter.

Nyt Hospital Bispebjerg

Laboratorie- og Logistikbygning indviet på Bispebjerg Hospital

Mikkelsen Arkitekter og NIRAS står bag den nye Laboratorie- og Logistikbygning, som er et vigtigt skridt i at realisere den omfattende udbygningsplan for Nyt Hospital Bispebjerg.

Den nye Laboratorie- og Logistikbygning skal hvert år generere omkring ni mio. svar på blodprøver og er den første færdige bygning, som huser medarbejdere, under projektet Nyt Hospital Bispebjerg.

NIRAS har projekteret bygningen og har således stået for alle ingeniørtekniske ydelser som konstruktioner, installationer, forsyning, brandsikring og indeklima.

Specielle tekniske løsninger

Af ingeniørtekniske løsninger bød bygningen på spændende løsninger i forhold til statik med flere spring i dækniveauer over høj kælder og terrasserede løsninger på de øvrige etager.

Installationsmæssigt var bygningen udfordret på grund af lav højde over loft til forsyningsføringer, hvor der var 30 procent mindre plads end ved traditionelle laboratoriebyggerier. De strenge klimakrav til laboratorier gav sammen med den begrænsede plads til føringer også udfordringer for ventilationen.

Bygningen er ligeledes vibrationsfølsom, da sundhedspersonalet bruger mikroskopi på etagerne med laboratorier, mens der foregår truckkørsel i kælderen med logistiklager.

Moderne, automatisk laboratorium

1. salen i bygningen byder på et moderne, automatisk laboratorium, som hvert år vil generere cirka ni millioner blodprøvesvar til hospitalet og praktiserende læger i hovedstadsområdet.

Går du en etage længere op, møder du et helt nyt Center for Translationel Forskning, som blandt andet gør det nemmere at håndtere specialprøver og andre analyser under eget tag og virkeliggøre hospitalets strategi om at udføre forskning tæt på patienterne.

Alle hospitalets leverancer er samlet et sted

Den nye bygning er afgørende for infrastrukturen på Bispebjerg Hospital, og selvom man som patient ikke kommer ind i selve bygningen, så giver den blandt andet mulighed for hurtigere svar på blodprøver, ligesom den understøtter en lang række funktioner, som kommer patienten til gode.

På en ganske almindelig dag står logistikmedarbejdere f.eks. klar i stueetagen og tager imod de mange lastbiler, der dagligt kommer for at sætte varer af. Med den nye Laboratorie- og Logistikbygning er alle hospitalets leverancer samlet ét sted. Det er en helt ny måde at drive logistikken på og erstatter de mange vareindgange, der hidtil lå forskellige steder på hospitalet.

Som Danmarks største sygehusrådgiver har NIRAS – ud over Bispebjerg Hospital - erfaringer med vareflows fra sygehusprojekter som Rigshospitalet, Nyt Hospital Herlev, DNV Gødstrup og Nyt Odense Universitetshospital. De erfaringer kommer nu det norske sygehusvæsen til gode, idet NIRAS er logistikrådgiver på en række nye hospitaler.

Læs mere: Rådgivende ingeniører hjælper norske hospitaler med at holde styr på tusindvis af varenumre