Koege Dige Revlen Udloeb Foto Klar Forsyning

Kystbeskyttelse og oversvømmelsessikring

NIRAS har mere end 40 års erfaring med at udarbejde multidisciplinære kystprojekter – nationalt såvel som internationalt – og vi har in-house adgang til alle typer specialister.

NIRAS er specialister inden for kystteknik, både når det kommer til teoretisk viden og praktisk erfaring. Vi udvikler vores løsninger ud fra et helhedsperspektiv og inddrager ofte relaterede fagdiscipliner i vores kystprojekter - for eksempel landmåling, miljø, byplanlægning og økonomi. Det giver robuste og integrerede løsninger, der samtidig skaber rekreative natur- og byrum.

Vores løsninger udspringer af en tilbundsgående forståelse af de fysiske processer og lokale forhold. Og vi benytter altid de nyeste numeriske modeller (MIKE-modelværktøjer og CFD-modeller), GIS og 3D CAD-software i vores arbejde.

Vi skræddersyr individuelle løsninger i tæt samarbejde med vores kunder og har desuden stor erfaring med borgerinddragelse og samarbejde med myndighederne.

Alle typer ydelser inden for kystbeskyttelse og oversvømmelsessikring

NIRAS har in-house adgang til alle typer specialister og har mere end 40 års erfaring med at udarbejde multidisciplinære kystprojekter. Vores ydelse dækker blandt andet:

 • Modellering og analyser af bølger, vandstand og sedimenttransport
 • Kortlægning og tilstandsvurdering af kyster og anlæg
 • Kystplaner
 • Klimatilpasningsplaner
 • Kystbeskyttelse og oversvømmelsessikring
 • Sedimentation af sejlrender og havne
 • Miljømodellering og miljøkonsekvensvurdering
 • Risikovurdering
 • Samfundsøkonomiske analyser
 • Skitseprojektering og myndighedsprojekt
 • Detailprojektering og anlægsoverslag
 • Partsdeling og bidragsfordeling
 • Borgerproces og organisering af kystlag og digelag
 • Ansøgning om tilladelser
 • Udbud og licitation
 • Tilsyn

Vil du vide mere?

Signe Schløer

Signe Schløer

Team Manager

Allerød, Denmark

+45 6039 4411

Klavs Bundgaard

Klavs Bundgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 6040 5670

Lotte Meldgaard Pedersen

Lotte Meldgaard Pedersen

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2145 2547

Se også: