Afloebsteknik

Afløbsteknik

Er din forsyning klar til fremtidens investeringer? Vi tilbyder komplet rådgivning om afløbssystemer til såvel nye anlæg som renoveringer.

Brede løsninger kræver bred faglighed. Vi tilbyder markedsledende rådgivning til både forsyningsvirksomheder og større ledningsejere, når det gælder planlægning, design, projektering og udbud af nye såvel som eksisterende afløbssystemer.

Sådan hjælper vi vores kunder med at fremtidssikre forsyningen til at møde både klimaændringer, skybrudssikring og krav om effektiviseringer. Vi rådgiver om konstruktion af alle typer pumpestationer og afløbssystemer – lige fra de mindste spildevandsledninger til de største skybrudstunneller.

Ekspertise inden for afløbsteknik

Vi råder over nogle af de allerdygtigste eksperter inden for afløbsteknik, når det gælder håndtering af både hverdagsregn, skybrud og spildevand. Det betyder komplette løsninger til nye anlæg, byggemodninger og kloakfornyelse af eksisterende afløbssystemer samt planlægning og projektering af alle dele af afløbssystemet. Vi tilbyder:

  • Rådgivning i forbindelse med registrering, TV-inspektion og uvedkommende vand (læs om innovationsprojektet DRAINman her)
  • Hydraulisk modellering af flow i rør og vand på terrænoverflader (Mike Urban og Mike Flood) samt CFD-modellering
  • Regnvandskoncepter, klimatilpasning, afledning og rensning af regnvand og skybrudssikring
  • Spildevandsplanlægning og renoveringsplanlægning
  • Udlednings- og tilslutningstilladelser
  • Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn med ledningsanlæg, inkl. vejafvanding, pumpestationer, bygværker, bassiner (åbne jordbassiner og lukkede betonbassiner) og udløb
  • Ledningskoordinering for alle forsyningsarter
  • Ledelsessystemer til forsyningsvirksomheder (fx HOMIS)
  • Planlægning og afholdelse af workshops
  • Bygherrerådgivning til udbudsprocesser og bæredygtige tiltag

Vil du vide mere?

Jesper Zygmunt Christensen

Jesper Zygmunt Christensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2948 3357

Susanne Lyngberg Nilsson

Susanne Lyngberg Nilsson

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2332 5495

Se også: