Klimatilpasning NIRAS

Klimatilpasning

Vi sikrer bæredygtig klimatilpasning gennem tværfagligt samarbejde. Komplette løsninger til byer, landområder og tunge infrastrukturprojekter.

Opnå bedre, billigere og grønnere klimatilpasning – uanset om du har brug for at håndtere øgede mængder hverdagsregn, skybrud, stormflod eller højtstående grundvand. Som din rådgiver er det vores førsteprioritet at sørge for, at dit projekt kommer i mål med en helhedsorienteret og bæredygtig løsning, der håndterer risikoen for oversvømmelse.

Vi er eksperter i dette, fordi vi gør en dyd ud af at arbejde på tværs af fagdiscipliner og har stor erfaring med at få samarbejdet imellem mange interessenter til at lykkes. Det resulterer i de bedste løsninger til klimatilpasning af ejendomme, byer og landområder. Vores helhedsorienterede vandplanlægning fokuserer på hele vandkredsløbet, når vi rådgiver om eksempelvis lokal afledning af regnvand (LAR), mindre afvandingssystemer, enorme skybrudstunneller, oversvømmelsessikring og kystbeskyttelse.

Klimatilpasning af byer og natur

Tilpasning til ekstreme vejrforhold, ændringer i nedbørsmængder og generelt et mere uforudsigeligt vejr forårsaget af klimaændringer er udfordringer, som byer over hele verden står over for. Vi leverer urbane klimatilpasningsprojekter, der igennem rekreative sidegevinster giver værdi for både byer og borgere hver dag – og ikke kun, når der er skybrud.

NIRAS har nemlig mange års dokumenteret erfaring med at gennemføre kreative klimatilpasningsprojekter på kanten af byen. Vi får klimatilpasningen til at passe ind i bybilledet. Vi udnytter tilbageholdt regnvand til nyttige eller dekorative formål. Vi genopliver moser til de blomstrende levesteder, de engang var. Og vi genopretter søer og vandløb til gavn for fisk, fugle, padder og insekter.

Desuden beskæftiger NIRAS nogle af de bedste kystbeskyttelsesingeniører, der analyserer, designer og konstruerer diger og sluser, som beskytter byer, havne samt kystlinjer mod stormflod. Vores tilgang er baseret på teknisk ekspertise og de nyeste teknologier, der er omhyggeligt tilpasset det miljø, de skal anvendes i. Vi ved, at vand løber i uadskillelige kredsløb, hvorfor vores metode er tværfaglig, involverende og innovativ.

Tunneller og pumpestationer

Et usikkert klima kalder på en mere fleksibel tilgang til vandforvaltning. Derfor designer vi infrastruktur, der tager højde for klimaændringerne. Med denne tilgang har vi leveret ekspertrådgivning til flere store skybruds- og regnvandstunneller samt avancerede pumpestationer.

Når vi designer tung, infrastrukturel klimatilpasning, bruger vi den samlede viden fra vores 2.400 eksperter i kombination med avancerede teknologier, der giver vores kunder det fulde udbytte af digitaliseringen.

Eksempelvis er vi i gang med at designe to store skybrudstunneller, der skal bores igennem den kalkholdige jord under København. For den ene tunnel, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, er hele designfasen gennemført på en cloud-baseret BIM-platform (Building Information Model). Du kan læse mere om dette projekt her.

Vil du vide mere?

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også: