Esbjerg Waterworks Ns 08047 Foto Jonna Fuglsang Keldsen Min

Asset Management

Få overblik over anlæggenes økonomiske værdi og tilstand. Asset Management sikrer intelligent prioritering af anlægsprojekter, drift og vedligehold.

Ved systematisk indsamling og brug af data kan forsyninger målrette deres tilsyn og anlægsinvesteringer der, hvor der opnås den største værdi. Med kravene til effektivisering er det ikke alene nødvendigt at prioritere ressourcerne – det er også nødvendigt at dokumentere, at man gør det på et faktuelt grundlag. Indsamling og brug af data på denne måde er nyt for mange selskaber.

NIRAS hjælper forsyninger med Asset management ud fra metoder, som er tilpasset forholdene i danske forsyningsselskaber. Vi har erfaringer med strategiske investeringsplaner, udvidelse af eksisterende ISO-systemer samt implementering og brug af IT-systemer til registrering og analyse.

Vil du vide mere?

Lotte Neve

Lotte Neve

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 5869

Helene Waagstein Juhl

Helene Waagstein Juhl

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4189

Se også: