Projekt

Kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

MEN 2

HOFOR kunne den 8. september 2022 fejre indvielsen af det nye vandværk Værket ved Søndersø. Foto: HOFOR.

HOFOR er i gang med at erstatte syv af deres allerstørste vandværker med helt nye og topmoderne anlæg, så hovedstadsområdet kan få blødere drikkevand og bedre forsyningssikkerhed. Fra et fælles projektkontor i Rødovre arbejder landets førende specialister sammen om at løse det udfordrende stor-skala projekt.

1. september, 2021
 • SDG: #6, #17
 • Sektor: Vand
 • Lande: Danmark
 • Klient: HOFOR A/S

Københavnerne vil fremover få drikkevand af høj kvalitet og samtidig en større sikkerhed i vandforsyningen. HOFOR er nemlig gået i gang med at erstatte syv af deres største vandværker, som leverer drikkevand til hovedstadsområdet.

Projektet er det største vandværksbyggeri, som Danmark har set i adskillige årtier. Det vil gøre HOFOR i stand til at levere blødere vand til forbrugerne i København og omegnskommunerne. Moderniseringen af vandværkerne vil også betyde, at drikkevandet, som strømmer ind til københavnerne gennem kilometervis af vandledninger, vil få en højere fødevaresikkerhed. Det sker via nye, bedre standarder, hvor vandbehandlingen foregår i helt lukkede kredsløb i stedet for på anlæg med åbne vandoverflader og iltningstrapper som på de gamle anlæg.

”Vi er i gang med en proces, hvor hele vores produktion skal omstilles til de nye standarder – og sådan en proces tager tid. Der er stor efterspørgsel på blødere vand fra både forbrugere og virksomheder i vores forsyningsområde, så vi vil løbende udrulle denne modernisering på alle vores syv regionale vandværker,” siger Erling Fischer, som er projektchef i HOFOR for vandværker og blødgøring.

Har leveret drikkevand i mere end 70 år

De første tre vandværker, der nybygges, er værkerne ved Søndersø, Thorsbro og Gevninge. Her står HOFOR over for nogle udfordrende og fagligt krævende projekter. Samlet set vil nybygningen af de tre første vandværker koste mere end én mia. kroner, og arbejdet strækker sig over en årrække, idet man først forventer, at alle tre værker er i drift i 2024.

Det er både selve bygningerne og vandværkernes indmad i form af procesanlæg, der skal bringes ind i det ’nye’ årtusind. Værkerne ved Søndersø, Thorsbro og Gevninge har nemlig en del år på bagen – de har alle produceret drikkevand i mere end 70 år.

Efterfølgende er etapen, der gælder nybygning af værkerne ved Regnemark, Islev og Slangerup, blevet indledt. Denne etape forventes at strække sig fra 2020 til 2029.

Holdet

 • Bygherre: HOFOR – hovedstadens forsyningsselskab
 • Rådgivere for procesanlæg: NIRAS og Krüger i konsortium med Witteveen+Bos som underrådgiver
 • Rådgiver for byggeri og anlæg: COWI med PLH Arkitekter som underrådgiver
 • HOFORs bygherreorganisation har ansvaret for projekterings- og byggeledelse med assistance fra Sweco, ØLLGAARD og Emcon.

Blødgøring

Blødgøringen, som handler om at fjerne kalk fra drikkevandet, vil ske efter pelletmetoden. Det er en veletableret teknologi i Holland og Tyskland, men den er kun afprøvet i mindre skala i Danmark. Her indførte HOFOR den på deres lidt mindre vandværk i Brøndbyvester, som siden 2017 har forsynet godt 35.000 københavnere med blødere vand.

Læs mere om blødgøring og pelletmetoden her.

De største vandværker i landet

Til den udfordrende opgave har HOFOR samlet et bredt hold af landets dygtigste specialister og rådgivere. For at løfte opgaven om at implementere blødgøring i en skala, som ikke tidligere er gennemført i Danmark, har rådgiverne NIRAS og Krüger valgt at forene kræfterne i et konsortium, der projekterer de komplicerede procesanlæg – vandværkernes nye indmad. For at sikre den bedste, internationale viden om blødgøring har konsortiet tilknyttet det hollandske rådgiverfirma Witteveen + Bos. Det skal sikre, at hollandske erfaringer inddrages i projektet.

”Det er tre af de allerstørste vandværker, der findes i Danmark. Der er ikke bygget så store vandværker i landet de seneste 50 år, så alene anlæggenes størrelser er en udfordring. Nu skal vi tilmed indføre en helt ny blødgøringsteknologi efter danske forhold, og her ligger de største udfordringer,” siger John Kristensen, som er NIRAS’ projektleder på opgaven.

”Det er virkelig spændende at være med til at udvikle nogle af Danmarks første, rigtig store blødgøringsanlæg i et konsortium med en masse kompetente mennesker. Det vil generere en masse ny viden imellem både rådgiverne på opgaven og HOFOR – det ser vi allerede nu,” siger Max Toft Pedersen, som er projektleder hos Krüger.

”Vi lægger firmakasketterne fra os”

Det gode samarbejde og vidensdelingen imellem de mange specialister på opgaven bliver styrket ved, at hele holdet arbejder sammen på et stort projektkontor hos HOFOR i Rødovre. Her arbejder HOFORs egne medarbejdere side om side med rådgivere fra NIRAS, Krüger, COWI, ØLLGAARD, Emcon, PLH Arkitekter og SWECO.

”Vi sidder sammen og projekterer på tværs af alle rådgiverteams for at hjælpe hinanden. Dermed lægger vi firmakasketterne fra os og udnytter kompetencerne mere optimalt – vi spiller simpelthen hinanden bedre, og efter at have været i gang i godt seks år kan vi se, at det virker,” siger Erling Fischer fra HOFOR.

MEN 4

Værket ved Søndersø leverer nu blødere drikkevand til hovedstaden fra sin beliggenhed ved Værløse. Foto: HOFOR.

Kæmpe-vandværker

Værket ved Marbjerg, som ligger ved Roskilde, er det første regionale værk, som blev moderniseret. Det har leveret blødgjort drikkevand siden 2021.

Senere blev etapen med værkerne ved Søndersø, Thorsbro og Gevninge sat i gang. Disse tre var de første ud af HOFORs i alt syv regionale vandværker, som helt skulle nybygges.

Værket ved Søndersø

 • Ligger ved Værløse
 • Projektperiode: 2014 – 2025
 • Værket har leveret blødere vand fra august 2022, men ombygningen fortsætter frem til 2025
 • Årlig produktion: Op til 13,1 mio. kubikmeter drikkevand
 • Udpumpningskapacitet: Op til 1.875 kubikmeter drikkevand i timen

Værket ved Thorsbro

 • Ligger ved Taastrup
 • Projektperiode: 2016 – 2023
 • Årlig produktion: Ca. 10,8 mio. kubikmeter drikkevand
 • Udpumpningskapacitet: Mindst 1.545 kubikmeter drikkevand i timen

Værket ved Gevninge

 • Ligger ved Lejre
 • Projektperiode: 2015 – 2024
 • Årlig produktion: Ca. 8,3 mio. kubikmeter drikkevand
 • Udpumpningskapacitet: Mindst 1.069 kubikmeter drikkevand i timen


De efterfølgende projektetaper omhandler de sidste tre af HOFORs regionale vandværker:

 

Værket ved Regnemark

 • Ligger ved Køge
 • Forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2027

Værket ved Islev

 • Ligger i Rødovre
 • Projekt igangsat 2021
 • Forventes at være klar til at levere blødere vand i 2029

Værket ved Slangerup

 • Projekt igangsat 2021
 • Forventes at være klar til at levere blødere vand i 2028

 

Vil du vide mere?

John Brian Kristensen

John Brian Kristensen

Markedschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3219

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Se også