Water Resources Service Image

Grundvand

Bæredygtighed er nøgleordet, når NIRAS’ fageksperter rådgiver om grundvand.

NIRAS har flere end 30 specialister fordelt over hele landet, som rådgiver forsyningsselskaber, kommuner, regioner, staten og private virksomheder om grundvandskortlægning og grundvandshåndtering. Vi er geologer, ingeniører, agronomer, forstkandidater og naturgeografer af baggrund. Vi er passionerede og arbejder på tværs for at finde de helhedsorienterede og mest bæredygtige løsninger.

Vores rådgivning kommer hele vejen rundt. Vi arbejder med grundvandskortlægning, grundvandsbeskyttelse samt bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen, og vi arbejder med problematikken om højtstående grundvand. Vi regner på, hvordan grundvandet strømmer – vi indsamler data og knuser tal, så komplekse sammenhænge bliver overskuelige. Med NIRAS som rådgiver bliver grundvandet altid tænkt ind i det samlede vandkredsløb – målsætningen er fælles løsninger til gavn for både kunde, lodsejer og miljøet.

Grundvandskortlægning og beskyttelse

I Danmark har vi brugt grundvand til vores drikkevandsforsyning i generationer. NIRAS er én af ​​Danmarks bedst kvalificerede konsulenter inden for bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcerne. Vores ekspertise spænder over disciplinerne kortlægning, udnyttelse, overvågning og beskyttelse af grundvand. Vi kan hjælpe med at sikre grundvandsressourcerne mod trusler fra menneskelige aktiviteter på overfladen, forureningskilder i øvrigt samt konsekvenser fra klimaændringer.

I mere end 20 år har vi arbejdet for Miljøstyrelsen med grundvandskortlægning. Vi skaber overblik over landets grundvandsressourcer med geologiske modeller af grundvandsmagasinerne i undergrunden. Med 3D-modeller, geologiske, hydrologiske såvel som hydrogeologiske analyser og risikovurderinger bidrager NIRAS til den løbende kortlægning af Danmarks grundvandsressourcer. Det gør vi for at sikre bæredygtig indvinding og beskyttelse af vandressourcerne på nationalt plan, hvilket omfatter vurderinger af magasinets udnyttelsesgrad samt indvindingens påvirkning af vandløb og den våde natur.

IT-værktøj til grundvand

Desuden kombinerer vi vores dybe grundvands-know-how med intelligente it-løsninger. Vi har udviklet et beslutningsstøtteværktøj (BEST) til dataanalyse, hydrologiske beregninger og vurderinger. BEST er et integreret værktøj, der giver et overblik over grundvandsindvinding og de miljøpåvirkninger, som indvindingen medfører på kommunalt plan.

Læs om BEST, der er et værktøj til beslutningsstøtte for fagfolk i kommunerne, som arbejder med grundvand, vandløb og natur. Mere end en tredjedel af de danske kommuner bruger allerede BEST.

Digitalisering i vandsektoren

Grundvandskortlægning og de tilhørende modelberegninger er tids- og ressourcekrævende arbejde. NIRAS er blandt frontløberne inden for digitalisering i vandsektoren. Som et eksempel støtter vi forskning og udvikling via samarbejder mellem industrien og universiteterne.

En erhvervs-ph.d. mellem NIRAS og Aarhus Universitet har som mål at reducere tidsforbruget ved grundvandsberegninger. Ved at kombinere machine learning og geologiske samt hydrologiske data skal ph.d.-samarbejdet transformere konventionelle og tidskrævende beregningsmetoder, så de kan udføres på en brøkdel af det normale tidsforbrug og derfor langt mere omkostningseffektivitet.

Vil du vide mere?

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Morten Westergaard

Morten Westergaard

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6427

Se også: