Renseanlaeg Ressourceanlaeg

Renseanlæg og ressourceanlæg

Få helhedsorienteret rådgivning om renseanlæg og udnyttelse af ressourcerne i spildevandet.

Hvordan skal fremtidens renseanlæg se ud? En ting er sikkert – ressourcerne i spildevandet skal udnyttes på den mest optimale måde. Der findes i dag en lang række teknologier, der kan rense og udvinde ressourcer fra spildevandet. Ressourcegenvinding bliver kun vigtigere fremadrettet, da spildevandsslam indeholder en række stoffer, som kan nyttiggøres.

Nu- og fremtidens renseanlæg er afgørende for, at den danske vandsektor bliver energi- og klimaneutral. Centrale emner er reduktion af lattergas-emissioner, da lattergas er næsten 300 gange kraftigere end CO2 som klimagas, samt energioptimering, biogasproduktion og varmepumper, idet renseanlæg både forbruger og producerer store energimængder.

Rådgivning om renseanlæg i alle projektfaser

I NIRAS har vi en bred faglig ekspertise forankret i medarbejderne, der bistår med rådgivning om den optimale løsning for jer. Vores erfaringer spænder vidt i forsyningssektoren – helt fra mindre husholdningsanlæg til de større renseanlæg.

Med udgangspunkt i netop jeres problematik vil vi i samarbejde skabe grundlaget for den rigtige løsning. Vi starter projekterne med en workshop, hvor vi sammen med kunden skaber rammerne for projektet. Vores team er med hele vejen fra opstarten, under projekteringen, udførslen, indkøringen og efterfølgende drift. Ved driftsproblemer har vi et team, der kan bistå med ”trouble shooting” og komme med forslag til afhjælpning og senere opfølgning.

Industrielt spildevand

Endvidere stilles der større og større krav til udledning af mikroforurenende stoffer såsom mikroplast og medicinrester. Derfor er det vigtigt at se på, hvilken renseteknologi der bedst kan løse de udfordringer, som eksempelvis forsyninger eller industri står overfor.

Vi har erfaringer med at hjælpe industrier inden for blandt andet farma, mejerier, dambrug, bryggerier og lignende. Vi tilbyder multidisciplinær rådgivning, der sætter projektet i fokus, og dermed kan vi tilbyde helhedsorienterede løsninger til gavn for både kunden og miljøet. 

Fokus på bæredygtighed og livscyklusanalyser

Vi kan ligeledes bistå med kompetente rådgivere, der kan gennemgå renseanlæggene i forhold til optimering af eksempelvis proces, styring, energiforbrug, vandforbrug, sikringsforhold mv.

I NIRAS har vi udviklet nogle værktøjer, som indarbejdes i projekterne for at styrke fokus på bæredygtighed, inkludering af projektmedarbejdere, livscyklusanalyser (LCA) samt FN’s Verdensmål.

Vi er klar til at yde den rådgivning, I har brug for, så kontakt os for nærmere information.

Vil du vide mere?

Johnny Bruus Gybel Jensen

Johnny Bruus Gybel Jensen

Markedschef

Holbæk, Denmark

+45 4043 6090

Se også: