Bæredygtigledelse - NIRAS

Bæredygtighedsledelse

At gøre det rigtigt kræver ambitioner, overblik og viden.

Med bæredygtighedsledelse bistår vi bygherre og projekt med hjælp til at manøvrere i bæredygtighedens mange begreber, metoder og ambitionsniveauer.

Vi bistår med vidensgrundlag, analyser og forankring på tværs af projektet, så der opnås mest mulig bæredygtighed for pengene – ikke kun for bygherre, men for os alle.

Vores tilgang til bæredygtighed er faciliterende, lyttende og forhåbentligt også inspirerende.

Bæredygtighedsledelse i de tidlige faser

Vi bistår i projektets helt tidlige faser og kvalificerer hele projektholdet med nyeste viden omkring bæredygtighedens mange aspekter, udfordringer og ambitionsniveauer – selvfølgelig sat i perspektiv til nutidige muligheder, økonomi og vores endelige pejlemærke om absolut bæredygtighed.

I forbindelse med bæredygtighedsledelse anvender vi de nyeste værktøjer og en række egenudviklede værktøjer. Eksempelvis bruger vi SDG measure, der sætter FN’s verdensmål i relation til den danske byggebranche. Ligesådan ser vi på absolut bæredygtighed, de mange forskellige certificeringsordninger (DGNB, LEED og BREEAM) samt beregninger og analyser af eksempelvis den samlede klimabelastning, variantanalyser med livscyklusvurderinger (LCA), totaløkonomi (LCC) og den nyeste viden indenfor social bæredygtighed.

En del af bæredygtighedsledelsen kan udmøntes i bæredygtighedsprogrammer og konkrete metodikker. Disse danner typisk grundlaget for den videre indarbejdning og realisering af bæredygtighedens forskellige elementer i projekteringen og byggeriets mange fag og faser.

Djævlen ligger i detaljen og vi arbejder altid for at følge tingene helt til dørs. Den måske allervigtigste del af bæredygtighedsledelsen udmøntes, når vi, som en del af bæredygtighedsledelsen, løbende indgår i projektets detaljering og fysiske tilblivelse, ligesom vi løbende inspirerer og tilsikrer at bæredygtigheden indarbejdes i alle fag og alle komponenter – ikke som et spor ved siden af, men som en fuldstændig integreret del af projektet.

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Claus Topp

Claus Topp

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 2469 0629

Se også: