Skejby University Hospital NS 01035 1920

Hospitals- og sundhedsbyggeri

Brug vores erfaringer og ekspertise som Danmarks største rådgiver inden for hospitals- og sundhedsbyggeri.

I Danmark har NIRAS mere end 100 hospitalsrådgivere med generel specialiseret viden og erfaring inden for hospitalsbyggeri og -drift.

Vores rådgivning spænder fra det specifikke råd til rådgivning, der omfatter organisering, planlægning, projektering og styring af store komplekse hospitalsbyggerier.

NIRAS leverer ydelser inden for strategisk planlægning, bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse, projektering, teknisk rådgivning, risikostyring og byggeledelse i forbindelse med hospitals- og sundhedsbyggerier. Det drejer sig om såvel renovering som nybyggeri.

Som bygherrerådgivere sikrer vi en kompetent udbudsstrategi, en professionel kontraktstyring og projekt- og procesledelse af kundens byggeprojekt baseret på vores erfaringer med at gennemføre nogle af Skandinaviens største og mest komplekse byggeprojekter inden for sundhedssektoren. Vi er bl.a. bygherrerådgivere på godt halvdelen af alle supersygehusprojekterne i Danmark.

Rådgivning fra a til z inden for hospitals- og sundhedsbyggeri

Udover den generelle projekt- og projekteringsledelse yder vi strategisk planlægning og teknisk rådgivning inden for specifikke fagområder herunder sygehusteknik, logistik, udstyr til vask og sterilisering, hygiejne, GMP, energisystemer, og procesforsyninger.

”NIRAS har Danmarks største volumen af sygehuserfaringer på både projekterings- og bygherrerådgiversiden.”  

Særligt sterilcentraler, OP-afsnit og andre områder med store krav til renhed er specialistområder i NIRAS.

Inden for sundhedsplanlægning bistår vi med rådgivning om sundhedsøkonomi, patientforløb, brugerinddragelse og kommunikation.

Digitalt hospitalsbyggeri

Det digitale hospitalsbyggeri viser gode takter, og digitalisering af Danmarks hospitalsbyggerier er i fuld gang. Erfaringer fra BørneRiget viser bl.a., at man i projekteringsfasen får bedre styr på tid, kommunikation og koordinering. Særligt 4D simulering af byggeprocessen har skabt stor værdi og overblik over byggeprocessen. Derudover er der et potentiale for bygherren i forhold til at sætte data og modeller i spil i driftsfasen.

Ydelser inden for hospitals- og sundhedsbyggeri

Vil du vide mere?

Michael Jensen

Michael Jensen

Markedsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2179 2034

Flemming Mogensen

Flemming Mogensen

Forretningschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6482

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningschef

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Anders Kirk Christoffersen

Anders Kirk Christoffersen

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2048 4750

Se også: