Projekt

Fremtidens retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde

Ny Retspsykiatri Illustration Khr Architecture

Tæt samarbejde med moderne teknologi skal sikre den bedst mulige byggeproces i et kompakt byggeri, der får plads til 126 patienter i enestuer med eget bad og toilet.

10. juli, 2021
  • SDG: #3
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Totalrådgiver: Team KHR v/KHR Architecture
  • Byggeledelse: MOE A/S

I foråret 2018 begyndte byggeriet af den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde, som er en del af Region Hovedstadens psykiatriske hospital.

Byggeriet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum, der er plads til bevægelse og aktivitet, de fysiske rammer er stimulerende, og medarbejderne er kompetente og engagerede.

Region Hovedstadens højre hånd

NIRAS er bygherrerådgiver og således Region Hovedstadens højre hånd i forhold til at planlægge og opføre det nye bygningsanlæg på 25.000 m2 med 126 sengestuer og faciliteter til at behandle, beskæftige og sikre forvaring af retspsykiatriske patienter, herunder varetægtsfængslede personer.

Bygherrerådgivningen omfatter brugerorganisering og –dialog (seks brugergrupper) i byggeriets faser med kommissorieafklaring, dialogopfølgning og godkendelser af projektmateriale, valg af totalrådgiver og indgåelse af totalrådgiveraftale samt bygherrerådgivning under projekterings- og udførelsesfasen.

NIRAS står også for at udarbejde et detaljeret byggeprogram, gennemføre projektkonkurrence efter tre-fase-modellen med efterfølgende forhandling og udvælgelse, risiko-, økonomi- og tidsstyring, fokus på at indarbejde kravspecifikationer til bl.a. indeklima, arbejdsmiljø, bæredygtighed, energi og klimapåvirkning, etablere IKT-struktur, sparre med totalrådgiverkonsortium om projektløsninger, gennemføre prisoverslagsberegninger, granske projektmateriale, udarbejde en gennemførelsesstrategi og stå for opfølgning i udførelsesfasen samt forberede idriftsætning og Facility Management.

Brug af moderne teknologi

For at sikre den bedst mulige byggeproces i det kompakte byggeri valgte NIRAS at inddrage byggeledelsen allerede under hovedprojekteringen, hvor proces og bygbarhed var emnet for en række workshops mellem bygherre, rådgiverkonsortiets projekterende og den udførende byggeledelse.

Helt centralt er projektets byggeweb og 3D-bygningsmodellen som kilde til information om byggeriets konstruktion og installationer, de enkelte bygningsdele, deres egenskabsdata og mængder.

Nedrivning af fire bygninger

Desuden ydede NIRAS teknisk rådgivning i forbindelse med, at man skulle nedrive fire bygninger, der tilhørte retspsykiatrien. Det omfattede bl.a. forundersøgelser, projektforslag, myndighedsarbejde, grænsefladekoordinering, bygherreoverslag og tidsplan, projektering, udbudsmateriale, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Klar til at modtage patienter i 2021

Det færdige byggeri vil efter planen kunne tages i brug i begyndelsen af 2021. Her vil retspsykiatriske patienter nyde godt af en arkitektur, som er i pagt med den skønne natur ved Roskilde Fjord.

Byggeriet har indbygget en høj grad af sikkerhed uden brug af hegn, da bygningerne er placeret således, at de tilsammen danner bebyggelsens ydre omkreds. Alligevel fremstår det åbent for borgerne, for uanset hvilken vej man vender blikket, øjner man den grønne aktivitetspark, som bygningerne omkranser, eller den omgivende natur.

Med nybyggeriet af retspsykiatrien er Region Hovedstadens mål at:

  • Øge antallet af intensive retspsykiatriske sengepladser i et samlet bygningskompleks
  • Skabe moderne rammer for integrerede og differentierede behandlingsforløb
  • Sikre trygge forhold for patienter og personale
  • Øge patienternes resocialisering og aktivitetsmuligheder

Kontakt

Nikolaj Snog

Nikolaj Snog

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2469 0630

Se også: