Projekt

Fingrene dybt nede i Danmarks største hospitalsbyggeri

Dnu Fra Luften 290517

Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver på størrelse med en mindre provinsby. NIRAS er dybt involveret i flere led af kæmpeprojektet.

30. juni, 2017
  • SDG: #3, #11
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Det Nye Universitetshospital

Fleksibilitet er et nøgleord i byggeriet af Det Nye Universitetshospital, DNU, i Aarhus. Hospitalet får en fleksibel løsning, der er robust over for både nedskalering, omrokering og senere udvidelser.

DNU i Skejby er et helt nyt universitetshospital, der bygges sammen med hospitalet i Skejby. Det er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeplads og skal fungere som landsdelscenter og basishospital for region Midtjylland. NIRAS har leveret ingeniørrådgivning til en lang række faser og er repræsenteret i DNU konsortiets direktion.

Et fleksibelt byggeri

En tommelfingerregel siger, at ca. ti pct. af et hospital altid vil være under ombygning, fordi medicinsk viden fornyes hvert 3. år. Blandt andet derfor er DNU skabt som en ‘fleksibelt byggeri’ med bygningskonstruktion, der udgør hele grundstrukturen både vandret og lodret i byggeriet.

I dag er hospitalsfunktioner ofte bygget til helt præcise formål som sengeafdeling, operationsafdeling eller behandlingsrum. Derfor skal de igennem en gennemgribende ændring, når der bygges om - til gene for ansatte og patienter. I fremtidens DNU kan man håndtere ændringer, uden at det bliver nødvendigt at lukke hele afdelinger i længere tid.

En stor del af det samlede projekt har været arbejdet med at sammenlægge de fem hospitaler i Aarhus til ét universitetshospital i Skejby. NIRAS stod for bygherrerådgivning inden for sundhedsområdet og hospitalsbyggeri, herunder EU-udbud af projektkonkurrence.

NIRAS har også været udbudsrådgiver i forbindelse med EU-udbud af den gennemgående rådgivning. Udbuddet er gennemført efter EU´s nye udbudsform ”konkurrencepræget dialog” i et tæt samarbejde med Region Midtjyllands’ projektledelse og den juridiske rådgiver, Holst Advokater.

NIRAS stod desuden for at udarbejde udbudsmaterialet og har bistået bedømmelseskommitéen og arbejdsgrupperne med at tilrettelægge og evaluere tilbuddene.

Læs mere om, hvordan NIRAS hjælper Region Midtjylland med at holde styr på byggedataene for Danmarks største hospitalsbyggeri 

Rørpostsystemet kan fragte blod- og vævsprøver rundt i hele hospitalet inden for 10 minutter.

Højteknologisk rørpostsystem

Særligt for DNU er det højteknologiske rørpostsystem, der skal fragte forsendelser rundt i hele hospitalet. Rørpostsystemet:

  • er 15 km langt og har 160 modtager- og afsenderstationer.
  • skal fragte blod- og vævsprøver, medicin og blod fra blodbanken i de 16 cm brede carriers.
  • vil kunne levere alle forsendelser inden for 10 minutter i rush hour fra kl. 8-9.
  • sender blodprøver til det fuldautomatiske laboratorium, 24/7 Lab, hvor en robot vil tage dem ud af carrieren, analysere dem og lægge svaret ind i den elektroniske patientjournal EPJ.

Se også: