Projekt

Akson business tower: 110 meter højt kontorbyggeri i centrum for Sydhavnskvarteret i Aarhus

1Mbkulkransporet 3 Udgave (1)

Illustration: AART architects

På Sydhavnen i Aarhus er der fuld gang i byggeprojekter, der tilsammen skal udgøre en ny urban bydel. I midten af det hele bygges det 110 meter høje Akson business tower, der bliver det næsthøjeste kontorbyggeri i Danmark og skal certificeres DGNB Guld.

23. oktober, 2023
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: A. Engaard A/S og PKA

Sydhavnen i Aarhus er lige nu under stor forvandling. I løbet af de næste par år vil området forvandles til et moderne bymiljø med erhverv og kulturliv. I midten af den nye bydel bygges det 110 meter høje Akson business tower, der bliver det næsthøjeste kontorbyggeri i Danmark.

110 højdemeter kræver tværfaglige løsninger

Akson business tower bliver det næsthøjeste kontorbyggeri i Danmark, kun efterfulgt af Mindet, der bygges lidt længere nord på Aarhus Havn. Højden er ikke kun arkitektonisk interessant, men kræver også særlige ingeniørmæssige løsninger:

”Det er en spændende udfordring at bygge i højden, fordi det bl.a. kræver stort fokus på de bærende konstruktioner,” forklarer Alex Laursen, der er projektleder på byggeriet i NIRAS.

Det handler eksempelvis om at dimensionere en tilpas stiv konstruktion under hensyntagen til vindpåvirkninger og facadernes tolerance og mulighed for bevægelse. Samtidigt har undergrunden i Aarhus udfordret projektet og krævet involvering af  geotekniske eksperter:

”Vi bygger på plastisk ler, hvilket i forhold til både sætning og bæreevne er en udfordring for et højhusbyggeri med stor lokal belastning,” siger Alex Laursen.

Derudover har der i projektet været et integreret samarbejde med arealoptimering for at få plads til trapper og elevatorer, sikre føringsvejene for installationer og få logistikken til at gå op. En af løsningerne har været at bruge en såkaldt saksetrappe som en af de primære flugtvejstrapper.

Ligesådan har projektet involveret brandrådgivere til at sikre gode redningsforhold og sørge for optimale løsninger til de specielle krav til flugtveje. Endeligt har NIRAS også arbejdet intensivt med de udfordrende krav til indeklimaet, både i forhold til byggeriets store vinduespartier og behov for fleksible indretningsmuligheder.

Akson business tower

110 meter højt.

26 etager fordelt på 37.300 m2.

Skal certificeres DGNB guld.

Borede betonpæle: Ø 2.000 mm. med en dybde på 50-60 m.

NIRAS er totalrådgivere på projektet.

A. Enggaard og PKA er bygherre.

BF2 Møde Center Beton
Illustration: AART architects

Fun fact

Navnet ’Akson’ kommer fra græsk og betyder nerve. Navnet er givet, fordi idéen med Akson business tower er, at det skal være centrum for handling og fremdrift.

En bydel med fokus på diversitet

Projektet på Sydhavnen arbejder med diversitet og forsøger at omfavne det liv, der i forvejen er i området. Derfor bliver der også i fremtiden plads til kunst- og kulturproduktion alt imens området bliver centrum for tusindvis af nye kontorpladser. 

”Udviklingen af Sydhavnen er et omfattende projekt og vi arbejder med tre af byggerierne, hvoraf vi selv flytter ind i Akson,” fortæller Alex Laursen.

Dermed får de ingeniører, der har projekteret Akson, selv deres daglige gang i det nye højhus:

Illustration: AART architects
Illustration: AART architects

”Jeg glæder mig til at flytte ind i et byggeri, jeg selv har arbejdet så intensivt med,” siger Alex Laursen og understreger, at det samme gælder resten af kollegaerne.

Han fortæller også, hvordan NIRAS har været med som en vigtig aktør i udviklingen af Sydhavnen og bidraget med både byplanlægning, infrastruktur og projekteringsopgaver.

De omkringliggende nabobygninger til Akson kommer i fremtiden til at huse alt fra hoteller, restauranter samt uddannelses- og kulturtilbud. Håbet er, at det mangfoldige miljø bliver inspirerende for de mange forskellige brugergrupper i det nye byområde.  

Akson business tower står efter planen klar til indflytning medio 2025, hvor NIRAS medarbejdere i Aarhus selv flytter ind og bliver naboer med projektsamarbejdspartnerne AART Architects.

Vil du vide mere?

Alex Laursen

Alex Laursen

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 2485 6326

Se også: