Projekt

Kompleks geometri bag spektakulære tårne i København

Axel Towers Jon Norddahl 2018

Københavns prestigebyggeri, Axel Towers, var en stor teknisk mundfuld, der stillede krav til unikke løsninger.

17. maj, 2018
  • SDG: #11
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: ATP Ejendomme And PFA Pension
  • Tid: 2014 - 2017

Efter nedrivning af Scala-byggeriet på Vesterbrogade i København skulle der ske noget nyt på den historiske grund.

Ejendomsselskabet Norden afholdt arkitektkonkurrencer, hvor Lundgaard & Tranberg blev udpeget som vindere med det, der i dag kendes som ‘Axel Towers’.

Byggeriet åbnede officielt i juni 2017 og har været noget af en teknisk mundfuld på grund af store krav fra arkitekten. Opgaven blev udbudt i totalentreprise som en partnering-lignende kontrakt. Totalentreprenør Züblin vandt opgaven sammen med NIRAS som ingeniørrådgiver.

Geometrien gav også store tekniske udfordringer. Bygningerne er uden rette vinkler.

Ikke se teknikken i bygningen

NIRAS udførte projektering af alle installationsarbejder også kaldet M&E Engineering, ydede brandrådgivning og var arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen.

Et krav fra arkitekten var, at man ikke måtte kunne se teknikken i bygningen. Det betyder, at eksempelvis varme og køling er tilført via slanger beliggende over lofterne og som tilføres henholdsvis koldt eller varmt vand afhængig af behovet. Dermed kan hvert rum reguleres hver for sig.

En bygning uden rette vinkler

Geometrien gav også store tekniske udfordringer. Bygningerne er uden rette vinkler, og derfor fandtes der intet koordinatsystem, hvilket gjorde det svært at målsætte byggeriet. Problemet blev blandt andet løst ved at anvende CAD-projektering i 2D. Dog er alle installationsskakte samt hele den ene kælderetage indeholdende teknik udført i 3D.

Husene er runde og ikke så store i diameteren. Så en udfordring var at udnytte pladsen optimalt til elevatorer, rørføringer og anden teknik for at optimere de brugbare etagemeter.

For at undgå henholdsvis udvendig og indvendig solafskærmning, er glasset i vinduerne monteret med forskellige G-værdier afhængig af, hvilket verdenshjørne de vender til.

København Kommunes publikumspris

Axel Towers løb med publikumsprisen i forbindelse med Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering for smukt byggeri i 2018. Det var første gang, at publikumsprisen blev uddelt, og 2.098 personer stemte på byggeriet. 

Axel Towers:

  • Projektet består af fem bygningstårne
  • De højeste er op til 16 etager.
  • Det samlede kontorareal udgør 23.500 m2
  • Herudover findes der 17.250 m2 kælder i fem etager
  • Ejerskabet af byggeriet overgik pr. 1. august 2014 til Ejendomsselskabet Axel Towers A/S. Det ejes af ATP Ejendomme, Industriens Pension og PFA Pension.

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Se også: