Projekt

Fantastiske LEGO Campus i Billund

NIRAS Lego Campus Billund

I Billund er medarbejderne flyttet ind i det nye LEGO Campus’ første etape af det i alt 55.000 kvadratmeter store byggeri, der i fremtiden skal huse mange af koncernens medarbejdere i Danmark. NIRAS har leveret samtlige ingeniørydelser til det spændende projekt.

28. juni, 2020
  • SDG: #3, #7, #11
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: KIRKBI A/S

LEGO Campus forventes at blive arbejdsplads for op mod 2.000 medarbejdere, når hele byggeriet er taget i brug i 2021. LEGO Campus er ikke et helt almindeligt kontorhus, for udover kontorarbejdspladser er der gjort rigtig meget for at give medarbejderne en række spændende ekstra faciliteter.

Som en del af byggeriet etableres et såkaldt ”People House”, som indeholder et Event Space, hvor der kan afholdes større arrangementer, og som samtidig kan anvendes til sportsaktiviteter som badminton, basketball osv.

Der etableres også hotelværelser med tilhørende faciliteter til de ansatte, som kommer fra udlandet, og dertil kommer hobbyværksteder, cafeområde, mini-biograf, fitnesscenter og meget mere.

Green everywhere

For projektet har et af design-kravene været ”green everywhere”, så byggeriet ligger placeret i en stor, grøn park, som bliver offentligt tilgængelig med løbesti og masser af træer. Samtidig er der i hele byggeriet etableret interne gårdhaver med masser af grønt og landskabelige elementer.

NIRAS har bl.a. også designet regnvandsafledningen, så alt regnvand på grunden nedsives i store bassiner under hensyntagen til den høje grundvandsstand på grunden. Herigennem opnås en meget bæredygtig løsning, som ikke belaster de offentlige kloaksystemer.

Byggeriet er naturligvis et lavenergibyggeri og lever op til bygningsklasse 2020. Bygherren har hele vejen igennem projektet haft høje krav til indeklima, akustik og optimale dagslysforhold i hele byggeriet.

Byggeriet er tegnet af arkitekt C.F. Møller, bygherren er KIRKBI A/S. NIRAS har leveret samtlige ingeniørydelser til projektet herunder projekteringen af bærende konstruktioner, installationer, energi, indeklima, dagslys, akustik og brand.

96 001 Lego Campus 41 H

Med LEGO klods på taget

Arkitekturen i projektet har været prioriteret højt, og hele projektet gennemsyres af referencer til LEGO klodser. Blandt andet ses en kæmpestor gul LEGO klods på taget af projektets højeste bygning. Netop denne konstruktion er skabt på baggrund af kreative løsninger fra NIRAS konstruktionsingeniører.

For at skabe en bygning i høj arkitektonisk kvalitet, som samtidig tilgodeser bygherrens høje ambitioner i forhold til indeklima og akustik, har NIRAS i samarbejde med arkitekterne arbejdet ud fra beregninger baseret på akustiske-, dagslys- og B-Sim simuleringer i atrium, kontorområder, møderum mv.

Helt konkret har simuleringerne skabt basis for spændende løsninger på bl.a. bygningens facader, hvor der er valgt flere forskellige former for solafskærmning. Der er både arbejdet med automatiske persienner, fast solafskærmning og dobbeltfacader. Alt sammen styret af et avanceret BMS-anlæg. Løsninger hvor funktionalitet og arkitektur går op i en højere enhed, så både arkitekter, NIRAS’ specialister og i sidste ende bygherren er tilfredse med resultatet.

NIRAS har også ydet rådgivning ift. grundvandssænkning, jordforurening, miljøhåndtering i forbindelse med nedrivning samt vejprojektering af de omkringliggende veje samt nye veje for det nærliggende, nybyggede parkeringshus.

96 001 Lego Campus 83 H

Kontakt

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regionsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Nikolaj Holst-Hvitved

Nikolaj Holst-Hvitved

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3352

Se også: