Handicaporganisationernes Hus By Night NS 07515 1920

Bæredygtighed og certificering

Få rådgivning om, hvordan du realiserer det bæredygtige potentiale i dit byggeri og/eller opnår en certificering.

Vores 700 rådgivere inden for byggeri baner hver dag vejen for innovative løsninger og realiserer sammen med kunderne det bæredygtige potentiale i projekter og byggerier. Det betyder, at vi konstant søger ny viden, forbedrer vores kompetencer og tager initiativer til faglige netværk, partnerskaber samt samarbejder.

Vi arbejder tæt sammen med vores øvrige 1600 rådgivere, der dagligt rådgiver om bæredygtighed inden for deres felter som fx miljø, klima, materialer og infrastruktur.

Vi oplever en stigende interesse og efterspørgsel fra kunderne – både pensionskasser, institutionelle investorer, kommuner og private udviklere. De er klar over, at fremtidens løsninger skal være mere bæredygtige og tænker alle med både hjertet, hjernen og pengepungen – og vi kan indfri alle tre parametre, når vi arbejder med bæredygtighed.

Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og det er en naturlig del af vores rådgivning. Vi rådgiver om, hvad de bedste løsninger er for hver kunde og hvert projekt. Vi mestrer alt fra verdensmål til cirkulært byggeri og certificeringer.

SDG Measure gør de abstrakte verdensmål til konkrete initiativer

Et af de værktøjer, der hjælper vores kunder med at skabe langsigtede ændringer, er SDG Measure. Det bruger vi, når vi går i dialog med kunderne.

SDG Measure er udviklet af NIRAS og er et digitalt værktøj, hvor man kan tage dialogen med kunderne allerede i den spæde begyndelse af et byggeri eller en renovering.

Værktøjet gør det nemmere at hjælpe kunderne i transformationen til at gøre de abstrakte bæredygtighedsmål konkrete og i en form, som man kan formidle. Derved sikrer vi, at kunden når nogle reelle forbedringer.

Certificeringsordninger

Vi arbejder også med at gøre bæredygtighed målbart. Vi rådgiver med udgangspunkt i at realisere og dokumentere vores kunders bærdygtighedsvisioner og -mål f.eks. gennem forskellige certificeringsordninger herunder:

  • Bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)
  • DGNB
  • LEED
  • BREEAM

Vi har gennem årene medvirket i en række projekter med integreret design af bæredygtigt byggeri, hvor vi sammen med kunden arbejder med helhedstænkning om bæredygtighed, dvs. såvel miljømæssig som social og økonomisk bæredygtighed. I vores løsninger lægger vi vægt på at anvende gennemprøvede og robuste løsninger, og at materialevalget sikrer lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger.  

Vi optimerer og fremtidssikrer byggeriet, så tidens mange nye teknologier og certificeringskrav bliver virkeliggjort til glæde for lejernes arbejdsmiljø og domicilets dokumentation, miljøcertificering og grønne profil.

DGNB-certificering fakta: Sølv, guld og platin

For at opnå en DGNB-certificering skal et byggeri eller byområde evalueres ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder i DGNB; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. På baggrund af denne evaluering tildeles projektet en sølv-, guld- eller platincertificering.

Kravet til højeste DGNB-certificering er mindst 80 point. Den næstehøjeste DGNB-certificering kræver 65 point. Et byggeri skal score 50 point for at opnå den laveste DGNB-certificering.

DGNB Diamant-certificering for arkitektur og funktionalitet kræver, at der også indtænkes bymiljø og interaktion med det lokale område.

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri – for at sikre en grøn omstilling af byggeriet. Det er målet, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

DGNB certificering

Når byggerier certificeres efter DGNB får byggeriet point for, at opfylde kriterier inden for bl.a. miljøbelastning, økonomi, sociale forhold/indeklimaforhold.

Vil du vide mere?

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Claus Topp

Claus Topp

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 2469 0629

Se også: