Kom hele vejen rundt i bygningens livscyklus med værktøjet SDG Absolute

SDG Absolute

Vi har, i samarbejde med DTU, operationaliseret FN’s verdensmål og integreret principperne fra absolut bæredygtighed i nye, tilpassede delmål og indikatorer for dansk byggeri. Værktøjet kan derfor hjælpe aktører i byggebranchen med at svare på det svære spørgsmål; hvornår er det godt nok?

SDG Absolute kan anvendes gennem hele bygningens levetid af forskellige aktører indenfor byggeri. Værktøjet har holistisk tilgang til bæredygtighed og sikrer, at du ikke overser de væsentligste parametre indenfor bæredygtighed. Samtidigt kan du lave målrettede indsatser, hvor det giver størst bæredygtighedsmæssigt afkast på tværs af livscyklussen. 

Indtroduktion til SDG Absolute

Absolut bæredygtighed – hvornår er det godt nok?

Absolut bæredygtighed fortæller, hvornår noget er godt nok, eksempelvis baseret på de planetære grænser - herunder hvor meget CO2 en bygning faktisk må udlede for at være bæredygtig og ikke blot være relativt bedre end en anden bygning. I SDG Absolute har vi oversat begrebet til at også dække sociale indikatorer. Det betyder, at man kan arbejde med absolut social bæredygtighed baseret på FN’s verdensmål. 

SDG Absolute - Absolut bæredygtighed

Et gennemarbejdet værktøj

Der indgår mange etiske overvejelser og beslutninger, når man skal vurdere både absolut social- og miljømæssig bæredygtighed. SDG Absolute er udviklet i et erhvervs-ph.d.-projekt og metoderne, der ligger til grund for delmål og indikatorer i værktøjet, er udviklet i forbindelse med denne.

Hvem kan bruge værktøjet?

SDG Absolute kan anvendes som et værktøj til bæredygtighedsledelse for bygherrer, hvor værktøjet guider en udvælgelsesproces til at få fokus på relevante og prioriterede bæredygtighedsindsatser på tværs af FN’s 17 verdensmål.  

Værktøjet er udviklet til både nybyggeri og til renovering/transformation. Det kan også bruges til portefølje-management, for at holde styr på bæredygtighedsmål for eksisterende bygninger hos eksempelvis kommuner eller pensionskasser.  

Byggebranchen kan med fordel anvende værktøjet til at inkorporere designtiltag, som spiller ind i FN’s verdensmål - både i forhold til at minimere negative effekter og opfylde potentialer for byggeriet. Værktøjet kan ligeledes anvendes til at udvide perspektivet til at inkludere interessenter af byggeriet på tværs af livscyklussen.

Sådan kommer du i gang

Første skridt mod at komme i gang med SDG Absolute er, at deltage i en workshop, hvor vi guider jer til at udvælge nogle indsatsområder. Gennem workshoppen opretter vi en licens til værktøjet og uddanner jer i at bruge programmet.

Resultat og dokumentation

I resultatvisningen af SDG Absolute angives alle målepunkter under hver indikator med enten grøn (som indikerer, at det er godt nok) eller rød (der indikerer, at det ikke er godt nok). Indikatorerne måles løbende, og resultaterne er derfor ikke endelige, men kan løbende forbedres.  

Oversigt over opbygningen af SDG Absolute

Vil du vide mere?

Mia Heide

Mia Heide

Civilingeniør, Ph.d.

Allerød, Denmark

+45 4299 9261

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Claus Topp

Claus Topp

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 2469 0629

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Andre SDG værktøjer

Se også: