SDG Measure

SDG Measure Tool 1

Hvordan bygger du mest bæredygtigt? Med SDG Measure hjælper vi dig hele vejen fra gode hensigter til konkrete løsninger.

Med værktøjet SDG Measure kan vi hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du bygger mest bæredygtigt.

Værktøjet kan måle på alle mulige parametre og finde frem til, hvordan for eksempel solceller, træ eller genbrugsmaterialer påvirker byggeriets bæredygtighed.

Med værktøjet hjælper vi dig med at oversætte verdensmål til den kontekst, dit byggeri indgår i, og gøre bæredygtigheden målbar.

Ifølge NIRAS’ bæredygtighedsspecialister inden for byggeri kan man relatere 11 af de 17 verdensmål til byggeprojekter, og specialisterne anbefaler, at man prioriterer tre til fem mål, som kan give den største effekt i forhold til byggeriets bæredygtighedsmål.

Byggeriets livscyklus

SDG Measure forholder sig til hele byggeriets livscyklus. Det vil sige lige fra at indvinde materialer til at planlægge, udføre, drifte og hvad der skal ske, når byggeriet ender sin levetid.

Med SDG Measure kan du måle i hvilken fase af byggeriet, de enkelte mål slår igennem. Er det i forbindelse med driften i forhold til energiforbruget og indeklimaet? Eller er det efter endt levetid? - fordi man har tænkt i, hvordan man kan genbruge materialerne eller nedbryde dem på en bæredygtig måde.

Sådan sparer du ti procent energiforbrug i din bygning

Hvis du gerne vil reducere dit energiforbrug med ti procent, kan du med SDG Measure se, hvor meget af den målsætning du når, hvis du for eksempel indfører solceller.

Effekten af de løsninger, du vælger, kan du hele tiden måle undervejs og få i rapporter.

Byg i bæredygtige materialer

50% af det samlede energiforbrug i en bygnings levetid går til materialeproduktion og i Danmark smides ca. 2,5 mio. ton bygningsaffald ud hvert år. Dermed står byggeriet for ca. 30% af den samlede affaldsmængde.

Der er altså et stort behov for, at vi begynder at tænke bæredygtigt, når vi vælger materialer.

Med SDG Measure får du et konkret indblik i hvordan dine materialevalg påvirker bygningens bæredygtighed.

Bæredygtig drift af bygningen

Byggeriets livscyklus slutter ikke når bygningen står klar. Den skal driftes, og en stor del af energiforbruget ligger i forbindelse med driften af en bygning. Men et bæredygtigt byggeri er ikke bare et miljørigtigt byggeri. Der skal også tænkes sociale og økonomiske faktorer ind.

SDG Measure hjælper dig med at komme hele vejen omkring de enkelte elementer inden for bæredygtigheden af dit byggeprojekt og sætter tal på, så du kan tage beslutninger på oplyst grundlag.

Bæredygtigt indeklima i byggeriet

I den vestlige verden opholder vi os indendørs 90% af tiden. Det stiller store krav til et godt indeklima, som mennesker trives i. Netop disse sociale elementer inden for bæredygtighed kan hurtigt blive ukonkrete og abstrakte og det kan desværre medfører at de nedprioriteres fordi det ikke kan måles på samme måde som fx energiforbrug.

Med SDG Measure kan du sætte tal på de elementer af byggeriet, der let bliver overset.

Bæredygtigt byggeri: Aarhus Vand bygger bæredygtig domicil  

I Viby ved Aarhus har Aarhus Vand valgt at deres nye domicil, skal være et bæredygtigt byggeri. Projektet bliver gennemført med stort fokus på bæredygtighedsmål. I den forbindelse har Aarhus Vand ønsket, at vi anvender SDG Measure til at sikre et bæredygtigheden af byggeriet. 

Læs mere om projektet

Vil du vide mere?

Andrew Inman

Andrew Inman

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 6026 1876

Andre SDG værktøjer