Projekt

Rådgiver på verdens første cirkulære børnehus

Svanen Det Cirkulære Børnehus I Gladsaxe NIRAS

Ud over at være et cirkulært byggeri er Børnehuset Svanen også svanemærket. Det betyder, at det i alle dele af processen og i materialevalg er bygget med fokus på bæredygtighed, miljø og et godt indeklima. Foto: NIRAS

Gladsaxe Kommune sanerede, nedtog og nedrev Gladsaxe Skole for på samme grund at opføre et nyt, svanemærket børnehus med recirkulerede materialer fra den gamle skole. NIRAS var med hele vejen rundt.

3. november, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Gladsaxe Kommune

I stedet for at nedrive Gladsaxe Skole på Tobaksvejen opførte kommunen verdens første cirkulære børnehus på grunden. Det nye børnehus er bygget med flest mulige materialer fra den gamle skole - lige fra de store fraktioner som mursten, tagsten, træspær, beton, stålfacadeplader til mindre ting som cykelstativer, lamper og meget mere. Netop det, at genbruge og genanvende byggematerialer er hovedtanken i et cirkulært byggeri.

“Vores ambition var at fremme bæredygtighed i byggeriet på flere parametre. Bæredygtighed er mange ting og har mange målsætninger. For at nedrive og bygge bæredygtigt skal man bl.a. fokusere på mængden af affald, brugen af nye materialer, begrænsning af CO2-udledning, minimering af brug af kemi og miljøproblematiske stoffer i vores byggematerialer. Samtidig skal man skabe nogle bygninger, der er spændende med gode rum, inde og ude, for brugere og borgere,” siger projektleder Helen Glindvad Kristensen fra Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune og fortsætter:

”På Tobaksvejen havde vi muligheden for i praksis at arbejde med at genanvende og recirkulere materialer i et nyt byggeri på stedet. Det var en spændende proces, hvor det var vigtigt, at bygherre og rådgivere i de helt tidlige faser kendte ambitionen med projektet. Vi skal som offentlig bygherre være med til at fremme den viden og de muligheder, der er inden for cirkulært og bæredygtigt byggeri. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder og afprøver det i praksis for kommunen og hele byggebranchen,” siger Helen Glindvad Kirstensen.

Projektets parter

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Rådgiver på nedrivning: NIRAS

Arkitekt på Børnehus: Lendager Arkitekter

Ingeniør på Børnehus: NIRAS

Entreprenør nedrivning: Tscherning A/S

Totalentreprenør på Børnehus: ASON

Sikrer, at materialerne kan bruges

NIRAS var med som rådgiver hele vejen rundt fra at kortlægge, screene og planlægge nedrivningen til at bygge det nye hus af genbrugte materialer.

Udfordringen ved nedrivningen var at sikre, at materialerne fra nedrivningen egnede sig til brug i det nye, svanemærkede hus.

”Det løste vi ved at identificere alle krav til materialerne om styrke, dimensioner, fjernelse af miljøfarlige stoffer, opbevaring mv. og integrere dem i projekteringen af nedrivningen. Vi stræbte efter at integrere viden fra alle led i kæden i planlægningen. Kun på den måde kan vi løfte genbrug og genanvendelse til næste niveau. Normalt bliver tagsten knust og genanvendt i bærelag til veje og stier. Her genbrugte vi tagsten til facadebeklædning eller som tagsten igen,” siger projektleder på nedrivningen Morten Dallov Ibsen fra NIRAS.

Forud for dette arbejde var der brugt tid på at udvælge de materialer, der kunne være relevante for et nybyggeri: Hvad kunne nedtages helt, og hvad kunne man efterfølgende indbygge samtidig med, at man overholdt nuværende krav til byggerier i Danmark?

Flytter genbrugsgrænser

”I forhold til genbrugsmaterialer i konstruktioner er det interessante ikke at tænke dem som genbrugsmateriale, men på lige fod som alle andre byggematerialer. Det var vigtigt for hele projektgruppen med Lendager Arkitekter, Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune og NIRAS at arbejde med at overføre den tankegang til byggeriet og videre til de bydende entreprenører på opgaven,” siger projektleder for ingeniørfagene på børnehuset Claus Wessel Andersen fra NIRAS og fortsætter:

”Via det grundige arbejde med at afklare og indsamle genbrugsbyggematerialerne gjorde vi det muligt at bygge med de genanvendte materialer på lige fod med nye materialer," siger Claus Wessel.

”Den svære nu bliver at sikre erfaringerne. Projektet er et ikonprojekt, som andre kan trække på erfaringer fra ikke kun nationalt, men også internationalt,” siger Helen Grindvad Kristensen.

Byggeriet stod indflytningsklart i 2022.

Svanemærket børnehus

Den forsigtige nedrivning af den gamle skole begyndte i juli i 2020. Første skridt var at sikre en række identitetsskabende genstande som f.eks. ur, gadelamper, skolevaske og kuppel til stjernekikkert.
Derefter blev bygningerne saneret for miljøproblematiske stoffer, hvorefter de materialer, der skal genbruges, forsigtigt nedtages og placeres på materialepladsen på grunden.

At det børnehuset skulle svanemærkes betød, at man i alle dele af processen og i materialevalg skulle bygge med fokus på bæredygtighed, miljø og et godt indeklima med hensyn til lyd, lys og luft. Børnehuset blev opføret i Bygningsreglements laveste energiklasse. Huset er også mærket efter den nye frivillige bæredygtighedsklasse.

I forbindelse med at man nedrev den gamle skole blev den eksisterende spærkonstruktion demonteret til genbrug i børnehuset. Foto: NIRAS.

Vil du vide mere?

Morten Dallov Ibsen

Morten Dallov Ibsen

Rådgiver

Allerød, Denmark

+45 6040 0489

Claus Wessel Andersen

Claus Wessel Andersen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2761 3929

Se også: