Lindeparken Livscyklusvurdering Lca

Livscyklusvurdering (LCA)

Skærpede krav til klimapåvirkningen

Omfattende erfaring med livscyklusanalyser (LCA)

NIRAS har omfattende erfaring med LCA (Life Cycle Assessment) analyser. Analyserne bruger vi til optimering af byggeriet, design-, konstruktions- og materialevalg samt variantanalyser af eksempelvis renoveringsscenarioer eller etablering af lokal vedvarende energiproduktion.

Byggeriets ressourceforbrug er massivt. I takt med at byggeriet er blevet energieffektiviseret og etableringen af vedvarende energiproduktion har reduceret klimabelastningen fra vores energiforsyning, er ressourceforbruget fra materialer og processer over hele byggeriets levetid blevet dominerende.

I dag stilles der krav til byggeriets klimpåvirkning over dets livscyklus. Kravene forventes løbende detaljeret og skærpet i takt med udviklingen i byggeriet og behovene for at reducere byggeriets klimabelastning til et bæredygtigt niveau.

Værktøjer til livscyklusvurderinger

Vi udfører LCA-beregninger allerede i byggeriets helt indledende faser, hvor analyser anvendes til at kvalificere og optimere byggeriets design, konstruktionsmetoder og materialevalg. Hotspotanalyser anvendes til identifikation af de største klimabelastninger og kvalificering af optimale løsninger ved variantanalyser, der danner løbende grundlag for optimering. Til analyserne anvender vi en række værktøjer som LCA byg, SimaPro og egenudviklede værktøjer.

Vi rådgiver om reduktionspotentialer i byggeriets klimapåvirkning gennem hele projektet og anbefaler altid en tidlig involvering. Reduktionen af byggeriets klimapåvirkning handler om et helhedsperspektiv, hvor konstruktionstyper og materialer, reduktion af materialeforbrug gennem optimering og detaljering alt sammen spiller ind. Vi lægger vægt på, at der stilles de nødvendige krav, og at de fastholdes gennem udbud og realisering af byggeriet.

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Claus Topp

Claus Topp

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 2469 0629

Se også: