SDG-værktøjer: Skab et bæredygtigt projekt

Drawing with a leaf and buttons

I alle typer af virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er der et stort ønske om at investere i bæredygtige løsninger. NIRAS har derfor udviklet og udvikler koncepter og værktøjer – som f.eks. SDG Capture – der hjælper vores kunder med at finde de bæredygtige løsninger, der realiserer FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og sikrer et bæredygtigt projekt.

Mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ønsker at prioritere bæredygtige løsninger, skabe et bæredygtigt projekt og arbejde med FN’s verdensmål. Det er dog også en kendsgerning, at det kan være en udfordring at omsætte ønsket til konkret handling.

NIRAS har udviklet og afprøvet forskellige værktøjer, der kan understøtte det vigtige arbejde og gøre bæredygtighed målbar i alle tænkelige projekter inden for kommuner, regioner, industri, sundhedssektor, forsyning, transport og byggeri.

 

Skab et bæredygtigt projekt

Med et bæredygtigt projekt kan du være med til at skabe og sikre fremtidens samfund og verden. Det kan dog være en udfordring at finde ud af, hvor man skal starte og tage fat, når man vil skabe et bæredygtigt projekt. Derfor har vi i NIRAS har udviklet fire forskellige værktøjer, som alle kan hjælpe dig til at skabe og realisere et bæredygtigt projekt.

Nedenfor finder du vores værktøjer, som kan være med til at sikre dig et bæredygtigt projekt, og hjælpe dig med at finde du af, hvilke af FN’s 17 verdensmål, du kan arbejde med at realisere.

 

Bæredygtigt projekt: Aarhus Vand bygger bæredygtigt domicil

I Viby ved Aarhus har Aarhus Vand valgt at deres nye domicil, skal være et bæredygtigt projekt. Projektet bliver gennemført med stort fokus på bæredygtighedsmål. I den forbindelse har Aarhus Vand ønsket, at NIRAS anvender vores eget IT-værktøj til at sikre et bæredygtigt projekt: SDG Measure.

Læs mere om projektet

 

Bæredygtigt projekt: Rent vand til 330.000 i Sydsudan

I Sydsudan har 330.000 mennesker fået adgang til rent vand igennem et bæredygtigt projekt ledet af NIRAS. Det bæredygtige projekt har gjort 20.000 landmænd i stand til at dyrke afgrøder og udøve kvæavl. Samtidig med har 20.000 i Sydsudan lært, at de kan klimatilpasse sig ved at gemme regnvand til tørtiden. Det er et bæredygtigt projekt, som i høj grad har stillet skarpt på, hvordan man kan lave klimatilpasning. Projektet bidrager desuden til at skabe et mere modstandsdygtigt og bæredygtigt samfund i Sydsudan.

Læs mere om projektet

 

Bæredygtigt projekt: Implementering af FN’s verdensmål i ny aalborgensisk bydel

I Aalborg kan de se frem til en ny bydel, som har fokus på at realisere nogle af FN’s 17 verdensmål. I projektet har NIRAS kommet med forslag til, hvordan man kan implemtere FN’s verdensmål i planlægningen af den nye bydel. Det har resulteret i boliger og boformer med et stort fokus på genbrug og affaldssortering samt en naturpræget bypark, som skal sikrer høj biodiversitet i den nye aalborgensiske bydel.

Læs mere om projektet