SDG Initiator

SDG Initiator Tool 1

SDG Initiator er et værktøj, der kan hjælpe dig med at prioritere investeringer i bæredygtighed på en transparent måde, når du vil optimere din virksomhed, bygge nye faciliteter eller udvikle din strategi.

SDG Initiator er et værktøj, der kan hjælpe dig med at prioritere investeringer i bæredygtighed på en transparent måde, når du vil udvikle en SDG-strategi, optimere driften af din virksomhed eller, når du står overfor at ombygge eller udbygge produktionsfaciliteter.

SDG Initiator:

  1. Ved SDG-audits identificeres mulige tiltag som vil have en væsentlig effekt på virksomhedens bæredygtighedsprofil. Med SDG-Initiator kan vi hjælpe med at estimere effekter og nødvendige investeringer og derigennem styrke grundlaget for at vælge de tiltag, som giver mest bæredygtighed for pengene.

  2. SDG-Initiator bidrager således til at implementere og skabe konkrete resultater af virksomheders bæredygtighedsstrategi.

  3. SDG-Initiator bidrager til at identificere relevante målepunkter for bæredygtighedsindsatsen og skabe grundlag for en effektiv og overskuelig måling samt rapportering af resultaterne.

Hvordan virker SDG Initiator?

SDG Initiator bygger på en serie enkle regler, der hjælper med at skabe overblik over din virksomheds mulige bæredygtighedstiltag, effekter heraf og nødvendige tiltag/investeringer.

Værktøjet hjælper således med at synliggøre tiltag med væsentlig positiv effekt på virksomhedens bæredygtighed og omkostningerne forbundet hermed. Lige så relevant bistår Initiator med at identificere investeringer med utilsigtede negative påvirkninger af virksomhedens bæredygtighed eller som er uforholdsmæssigt omkostningsfulde.

Initiator har en bred tilgang til bæredygtighed og kan således bidrage til at sammenholde og prioritere bæredygtighedstiltag på tværs af FN’s 17 Verdensmål. Naturligvis med henblik på at opnå den størst mulige bæredygtighedseffekt af investeringerne. Eksempelvis tiltag ift. forbrug af vand og materialer, CO2 udledninger, sundhed, sikkerhed mv.

En afvejning af de identificerede mulige indsatser kan foretages ud fra kvantificerbare effekter suppleret med kvalitative vægtninger fastlagt ud fra virksomhedens prioriteringer og CSR politik.

NIRAS hjælper Carlsberg til at halvere vandforbrug

NIRAS spillede en afgørende rolle i et vandprojekt, der gør  det muligt for Carlsbergs bryggeri i Fredericia at genbruge 90 % af sit procesvand og skære halvdelen af det generelle vandforbrug. Læs mere om projektet her.

Vil du vide mere?

Steffen Wissing

Steffen Wissing

Fagleder & Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2268 5632

Søren Nøhr Bak

Søren Nøhr Bak

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2025 7033

Andre SDG værktøjer