Bygherrerådgivning

Two men and one woman working around a table

Få hjælp af Danmarks største udbyder af ydelser inden for bygherrerådgivning. NIRAS løser opgaver bredt inden for bygherrerådgivning ved byggeri og anlæg både for offentlige og private virksomheder.

Bygherrerådgivning fra første kontakt til nøglefærdigt byggeri

Vi rådgiver ved gennemførelse af udbud og tilbyder sparring, granskning og projektledelse i bygherrerådgivningen i både projekterings- og udførelsesfaserne. Vi står desuden for organisering og faciliterer brugerdialog, risiko- og interessentanalyse, udarbejder idéoplæg og byggeprogram samt styrer økonomi, tid og kvalitet.

Vores bygherrerådgivning rækker desuden ind i driftsfasen, hvor vi bistår bygherre med at følge op på funktion og brugertilfredshed.

Analysefasen i bygherrerådgivning

NIRAS gennemfører en række analyse-, strategi- og organisationsopgaver i forbindelse med vores bygherrerådgivning. Vi har bl.a. gennemført store analyser af gymnasiernes anvendelse af arealer i forhold til nye læringsformer og hermed kunnet bidrage til en effektiv arealudnyttelse og en optimal udformning af læringsmiljøer.

Projektledelse og procesledelse i bygherrerådgivningen

NIRAS' bygherrerådgivere sikrer kompetent projekt- og procesledelse af kundens byggeprojekt, og har erfaring fra gennemførelse af nogle af Skandinaviens største og mest komplekse byggeprojekter inden for sundhedssektoren, hvor vi bl.a. er bygherrerådgivere på godt halvdelen af alle supersygehusprojekterne i Danmark. Desuden arbejder vi på meget store byggeprojekter for stat, regioner, kommuner, lejere, ejendomsinvestorer, pensionskasser samt medicinalvirksomheder.

Opgaverne omfatter bl.a. fængselsbyggerier, hospitaler, universitets- og campusbyggerier, laboratorier, skoler, boliger, kontorejendomme/domiciler og medico-byggerier.

Bygherrerådgiver med stærk risikostyring

Vi bistår vores kunder med at afdække risici i et 360 graders perspektiv ved ejendomshandler, hvor due diligence er et vigtigt element til at vurdere den reelle værdi af en ejendomsinvestering og etableringen af en business case. I NIRAS' bygherrerådgivning gennemfører vi analyser for bygherre, hvor alle både eksterne og interne risici og interessenter identificeres, vurderes og håndteres i de efterfølgende byggeprocesser.

Vores rådgivning sikrer, at lovrammerne er på plads i dit udbud

Vores erfarne stab af jurister rådgiver ofte i tæt samarbejde med bygherrerådgiverne om forhold inden for aftale- og entrepriseret, ligesom teamet råder over uddannede mediatorer inden for konfliktløsning.

Brug for en lokal bygherrerådgiver

Vi er altid i dit nærområde, og du kan kontakte  John Karl Jensen for Nordjylland og kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Viborg samt Randers.