Projekt

Lejerrådgiver for Maersk Drillings kontordomicil i Lyngby

HQ Lyngby Denmark

Maersk Drilling flyttede i 2015 ind i et nyt 12.000 kvm stort domicil i Lyngby. Foto: Maersk Drilling

NIRAS var lejerrådgiver for Maersk Drilling i forbindelse med at projektere og opføre et nyt 12.000 kvm stort domicil i det centrale Lyngby med 750 arbejdspladser.

10. november, 2021
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Maersk Drilling

NIRAS’ ansvar som lejerrådgiver for Maersk Drilling og Maersk Supply Service var at sikre lejerinteresser undervejs i planlægnings- og byggefaserne, projekterings- og forhandlingsmøder med udvikler og entreprenører, bistand til udbud og styring af lejerleverancer i forhold til IT, AV og sikringsentrepriser.

Desuden gennemførte NIRAS projektgranskning i forhold til tekniske lejerkrav og var ansvarlig for dialogen, der sikrede, at lejekravene blev opfyldt, og at de rette løsningsvalg blev truffet undervejs i både projekteringsfaser og udførelsesfasen.

Endelig bistod NIRAS også ved afleveringsforretning, mangelgennemgange og idriftsættelse af byggeriet.

For at sikre en moderne arbejdsplads til de ansatte i Maersk Drilling og Maersk Supply Service var det vigtigt at have tæt dialog med udviklers rådgivere og entreprenører for sammen at finde de bedst egnede løsninger til at indfri de aftalte funktionskrav og sikre koordinering i forhold til lejers leverancer og indretning.

Sikrede optimale indeklimaløsninger og brandstrategi

NIRAS sikrede f.eks. indeklimaløsninger, der tog højde for den interne varmepåvirkning fra lejers IT-udstyr, og at lejers sikringsprojekt blev integreret med de bygningsmæssige løsninger og koordineret i forhold til brandstrategien med adgangsveje, der tog højde for den forventede brug af domicilet.

"Vi opbyggede et tillidsfuldt samarbejde med mandat til at finde løsninger i samarbejde med udlejers projekthold, og hvor alle parter holdt fokus på det fælles projekt og løse de udfordringer der opstod med respekt for de indgåede aftaler og indbyrdes roller"

Mikael Hygum Thyssen, projektleder i NIRAS

Maersk Drillings domicil ligger på Lyngby Hovedgade og rummer topmoderne kontorer og mødelokaler. Foto: Maersk Drilling

Fakta

Arkitekten bag projektet er Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

PLH Arkitekter stod for indretningskoncept.

Ejer af bygningen er PFA Ejendomme.

Om kontordomicilet

Domicilet blev færdigt i 2015 og kan i alt huse mere end 750 medarbejdere. Byggeriet rummer topmoderne kontorer og mødelokaler. Bygningen terrasserer med et stigende etageantal fra tre etager mod syd til fem etager mod nord. Ud over ca. 12.000 kvm kontorarealer, omfatter projektet ca. 10.000 kvm parkeringskælder i to niveauer, depoter mv.

Vil du vide mere?

Mikael Hygum Thyssen

Mikael Hygum Thyssen

Bygherrerådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4428

Se også: