Projekt

Topmoderne vandværk sætter nye standarder

Esbjerg Water Works At Night

Arbejdsmiljø, overskuelighed og sikkerhed for drikkevandet er i højsædet hos Esbjerg Vandværk. NIRAS var med hele vejen i byggeriet af det topmoderne anlæg.

12. juli, 2021
  • SDG: #6
  • Sektor: Byggeri, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: DIN Forsyning A/S

Let adgang til tekniske anlæg, et sikkert arbejdsmiljø og høje krav til hygiejne var blandt nøgleordene, da forsyningsselskabet DIN Forsyning A/S ville bygge fremtidens vandværk i Esbjerg.

NIRAS spillede en hovedrolle i byggeriet, der blev indviet i marts 2017 af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Specialister fra NIRAS stod for planlægningen af projektet, der anvender state-of-the-art teknologi. Det drejede sig eksempelvis om placeringen af vandværket, samt hvordan vandværket spiller ind sammen med de øvrige vandværker og kildepladser i området. Esbjerg Vand indvinder en stor del af sit grundvand ved Holsted ca. 40 km øst for Esbjerg, og to store rørledninger fører vand til byen, hvor vandet efterfølgende fordeles mellem vandværkerne.

Strenge krav

Senere i projektet fungerede NIRAS som bygherrerådgiver. Her var opgaven at udarbejde et byggeprogram med alle bygherrens krav og ønsker til vandværket samt efterfølgende at stå for selve udbuddet af projektet med en anlægssum på 70 mio. kr.

I projektet blev der fokuseret på en række indsatsområder som forsynings- og fødevaresikkerhed, kvalitet og hygiejne samt arbejdsmiljø og fleksibilitet i bygningen. Esbjerg Vandværk er i dag fuldt certificeret som fødevarevirksomhed.

Blandt kravene fra bygherren var at sikre en let adgang til inspektion og overvågning af de tekniske anlæg, uden at der skal åbnes op til drikkevandet, som dermed kan være i risiko for forurening.

Også arbejdsmiljøet spillede en stor rolle. Der er eksempelvis arbejdet meget med arbejdsmiljø, pladsforhold og servicering på vandværket, så medarbejdere kan komme rundt overalt på værket med det udstyr, der skal til. Den del af projektet er sket i tæt samarbejde med arbejdsmiljøorganisation i DIN Forsyning.

Topmoderne anlæg

Resultatet er et topmoderne vandværk med et arbejdsmiljø, hvor man ser et samspil mellem de tekniske anlæg og selve bygningen. Det er ganske enkelt let at overskue, man kan uden problemer følge processen, fra vandet kommer i procesanlægget, til det forlader bygningen igen som rent drikkevand.

Esbjerg Vandværk har i dag en produktionskapacitet på to gange 250 m3 i timen og et designmæssigt indbydende anlæg. Et anlæg, som med ministerens ord, inviterer borgerne ind i en tidligere fjern verden.

Et værk med muskler

  • Esbjerg Vandværks topmoderne procesanlæg er leveret af Vand & Teknik.
  • De to rentvandstanke kan indeholde hver 1.500 m3 vand.
  • Behandlingsanlægget er opdelt i to linjer med en samlet kapacitet på 500 m3/time.
  • Rentvandsudpumpningen er ligeledes opdelt i to linjer med i alt seks rentvandspumper, som giver en samlet kapacitet på 1.000 m3/timen.
  • Det nye værk har et bygningsareal på 2.162 m2 og har kostet 70 mio. kr. at anlægge.

Kontakt

John Brian Kristensen

John Brian Kristensen

Markedschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3219

Flere løsninger inden for samme sektor