Projekt

NIRAS hjælper Rigshospitalet med at bygge fremtidens hospital

Nordflojen Rigshospitalet 3D Bygninger

Med midler fra regeringens kvalitetsfondsprojekt udvider Rigshospitalet med en nordfløj til behandling og forskning, et patienthotel, et parkeringshus og en sterilcentral.

12. juli, 2021
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark

Region Hovedstaden fik i forbindelse med statens kvalitetsfondsprojekt tildelt 1,85 mia. kr. til nybyggeri på Rigshospitalet.

Byggeriet omfatter:

 • Nordfløjen, der er en 57.000 m² behandlingsbygning for hovedorto- og neurocentrene
 • et patienthotel og administrationsbygning på ca. 7.500 m² samt
 • et nyt P-hus med plads til 650 biler og med mulighed for at udvide til yderligere 350 pladser.

NIRAS har været bygherrerådgiver på projektet fra idéfasen og har - i samarbejde med Rigshospitalets egen projektorganisation - udarbejdet alt udbudsmateriale inkl. byggeprogram og teknisk designmanual.

Fokus på brugerne af hospitalet

I den indledende fase deltog NIRAS i en lang række brugerprocesser og workshops med bl.a. eksperter, patienter og pårørende, så deres erfaringer og ekspertise er indarbejdet på lige fod med andre brugergruppers.

NIRAS har ligeledes i samarbejde med Rigshospitalet udført den overordnede disponering og programmering på baggrund af brugergrupperne samt Best Practises rundt om i verden. Dette førte bl.a. til, at NIRAS udviklede et databasestyret rumprogrammeringsværktøj med alle nødvendige informationer for programmering på hospitaler.

NIRAS har ligeledes udarbejdet et program, der måler flowet i bygningen i spidsbelastninger for at sikre, at bl.a. elevatorkapacitet og omklædningsmuligheder er tilstrækkelige.

LÆS MERE: Elevator til tiden optimerer logistik på hospital

Den indledende analyse af det første udkast af vinderprojektet viste, at det var nødvendigt med mange flere elevatorer i særlige tidsrum, samt at den foreslåede løsning til omklædningsfaciliteter ikke var tilstrækkelig og ville medføre mange forsinkelser.

NIRAS har udarbejdet byggeprogram, udbudsmateriale, projektkonkurrenceafholdelse, herunder den bygherreorienterende del af udbud, aftale- og entrepriseretlige forhold, herunder de juridiske forhold.

Ligeledes yder NIRAS bygherrerådgivning under projekterings- og udførelsesfasen, der forventes at løbe frem til 2018.

Senere i henholdsvis 2011 og 2014 har NIRAS også vundet bygherrerådgivningsopgaverne for den nye regionale sterilcentral og for det ny store specialiserede mor-barn hospital Børneriget.

NIRAS er Danmarks største sygehusrådgiver og bygherrerådgiver på:

 • DNU Aarhus – Det Nye Universitetshospital Aarhus (Skejby)
 • Det nye nationale center for partikelterapi på DNU Aarhus
 • Det nye undervisnings- og forskningscenter FORUM, DNU Aarhus
 • DNV Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest
 • Nyt OUH – Nyt Odense Universitetshospital
 • Nyt Hospital Herlev
 • Rigshospitalet, Nordfløjsprojektet (P-hus, patienthotel og nyt hoved-orto- og neurocenter)
 • To nye regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital i Region H
 • Ny Retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde
 • Nyt Universitetshospital Køge

Kontakt

Mikael Skouby

Mikael Skouby

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 4810 4328

Flere løsninger inden for samme sektor