Natur og vandmiljø

Male employee standing outside

Vi rådgiver om alle opgaver inden for natur og vand. Du kan altid forvente helhedsorienterede løsninger, som tager afsæt i den nyeste viden.

NIRAS rådgiver mange forskellige kunder, og vi tager altid udgangspunkt i den nyeste viden og myndighedskrav. Vores specialister kan hjælpe dig med alle opgaver inden for vand- og naturområdet.

Vi rådgiver om naturgenopretning og -beskyttelse, vand- og naturplaner, vandløbsadministration, naturforvaltning, landbrug og dambrug, naturbeskyttelsesbestemmelser og husdyrbekendtgørelsen.

Vi arbejder på vandområdet med konceptet HELVA, hvor vi leverer helhedsorienteret vandplanlægning. Det kan eksempelvis være grønne løsninger i forbindelse med ekstremregn og stormflod.

Vi har særligt erfaring med det maritime område, hvor vi kan hjælpe dig med screening og kortlægning af marin natur og biodiversitet.