EMS

Elektrificering af industriel produktion

NIRAS' specialister støtter virksomheder til at gennemføre elektrificering af industriel produktion. Med Energy Management System løsningen DEXMA er vi en af landets største og førende rådgivere inden for energistyring og rådgivning.

Vores specialister tilbyder en løbende professionel service, så vi sikrer vores kunder de bedst mulig resultater og et godt langsigtet partnerskab.

NIRAS’ Energy Management System (EMS) er en web-baseret og modulopbygget softwareløsning baseret på DEXMA Analyse, der via datahjemtagning og AI overvåger forbruget af elektricitet, vand og gas, samt mange andre data som relaterer sig til energi som eksempelvis temperatur, vejrdata m.v.  EMS kan anvendes til installationer i alle størrelser inden for alle typer af virksomheder, hvor det skaber overblik over og indsigt i energiforbruget.

Komplet data og overblik over energiforbrug

NIRAS’ EMS løsning giver kunderne et komplet overblik over deres virksomheds eksakte energiforbrug. Dermed danner EMS det nødvendige grundlag for at skabe strategier for energioptimering, energibesparelser og grønne forretningsmodeller

NIRAS’ EMS løsning indeholder alle de nødvendige værktøjer til at arbejde med forbrugsdata inden for energi og ressourcer. Dette gør det muligt at opsamle energi- og ressourceforbrugsdata fra en lang række datakilder, som blandt andet omfatter data fra fjernaflæsningssystemer, datalogningssystemer, CTS/SRO, og data, der udveksles via webservices, filer, etc.

NIRAS Energy Management System:

 • Afrapportering af CO2 udledning
 • Miljørelateret registrering, beregning og rapportering
 • Dokumentation af energibesparelser
 • Økonomirelateret registrering, beregning og rapportering
 • Analyse og præsentation af energi- og ressourceforbrugsdata
 • Adfærdsorienteret energi- og ressourceforbrugsstyring
 • Tekniske orienteret energi- og ressourceforbrugsstyring
 • Standby forbrug
 • Benchmarking
 • Forbrugsovervågning

EMS er godt for miljøet og bundlinjen

Mange virksomheder ønsker at være mere bæredygtige, men det kan være svært at vide, hvor man skal sætte ind, og hvordan man skal prioritere sine grønne investeringer.

Overblik og advarsler

 • Opdag unormalt forbrug i tide og undgå unødvendige omkostninger
 • Adviseringer kan udsendes via mail eller sms til nøglepersoner
 • Mange forskellige adviseringsmuligheder

NIRAS’ Energy Management System er en enkel løsning, der kan hjælpe virksomheder til at nedbringe energiforbrug og CO2 udledninger og dermed hjælper dem komme i mål med en række af deres grønne og bæredygtige målsætninger.

Vores EMS løsning både således kan bidrage til at gavne miljøet, nedbringe CO2-udledninger, nedbringe elektricitets- og vandforbrug, og samtidig forbedre bundlinjen for virksomheder, der anvender værktøjet.

Vores energieksperter giver jer overblik og mulighed for at sætte ind præcist der, hvor effekten og udbyttet vil være størst.

Forbrugsanalyser og komplet overblik over energiforbrug

NIRAS’ Energy Management System er et brugervenligt værktøj, der er designet for de personer, der har ansvar for energiforbruget i virksomheden.

Ved hjælp af EMS kan man overvåge, sammenligne og normalisere nøgletal på tværs af bygninger og perioder. Hvis forbruget i jeres virksomhed begynder at afvige, så kan EMS øjeblikkeligt advare om ændringen. Dermed kan man reagere hurtigt og dermed spare både energi, ressourcer og penge.

Hjælp til regulatorisk område

EMS giver også vores eksperter mulighed for at udpege potentielle indsatsområder og for at give et bredere overblik over flere produktionsfaciliteter eller ejendomme.

Systemet indeholder en lang række analyseværktøjer, som kan anvendes til forbrugsanalyser. Dette gælder blandt andet økonomi, standby-forbrug, benchmarking, og afrapportering af CO2 udledning.

Energy Management System er således et fremragende værktøj i forhold til det regulatoriske område, når virksomheder skal beregne afgifter på CO2, fjernvarme, for lidt fjernkøl eller lignende.

Få styr på energiforbedringer

NIRAS’ Energy Management System giver mulighed for at holde styr på igangværende energiprojekter. Systemet indeholder en række værktøjer til at måle og verificere energibesparelser. I den forbindelse kan man oprette og følge udviklingen på så mange projekter, som man ønsker, ud fra forskellige variabler.

Hurtigt overblik over energiforbruget 

 • Byg jeres egne dashboards med et simpelt drag-drop værktøj
 • Få komplet overblik over forbrug, økonomi og miljøpåvirkninger
 • Anvend jeres energidata på – Infoskærme, intranetsider, etc.

Vil du vide mere?

Morten Aae Olander

Morten Aae Olander

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4038 0440

Kenneth Buch

Kenneth Buch

Energiingeniør, Afdelingschef Proces Energi

Aarhus, Denmark

+45 6139 9964

Se også: