Indsigt

NIRAS Energy Management System giver databaseret forbrugsovervågning, der kan spare både penge og Co2

IMG 0543 2Udenlogo

Med NIRAS EMS får virksomheder, med alt fra 3 til 2200 målepunkter, faktuelt funderet information om deres energiforbrug. Det kan være både en økonomisk fordel og hjælpe til at udlede mindre Co2.

3. marts, 2023

”Én måling er bedre end 1000 meninger,” siger Tim Toldbod Kristiansen indledende. Han er uddannet maskinmester og arbejder til dagligt med NIRAS EMS – et softwarebaseret værktøj der giver et komplet overblik over alle energidata på tværs af energiformer.

”Mange forveksler EMS med CTS,” forklarer Tim videre, ”men EMS er et helt andet grundigt system, der visualiserer alle væsentlige energiparametre for virksomhederne.”  

Den høje kompleksitet er skabt med nye digitale løsninger og AI-systemer, der bidrager til et særligt intelligent system med en let overskuelig brugerflade.

Overskuelig visualisering

NIRAS EMS er en samlet pakke, hvor virksomheden kan tilkoble alle deres bygninger. På den måde kan de nemt overskue, hvilke bygninger der har udfordringer med energiforbruget:

”Helt konkret kan man tilgå et oversigtskort, der viser, hvilke bygninger virksomheden har tilknyttet,” forklarer Tim.

Kortfunktionen benchmarker virksomhedens bygninger op imod hinanden. På den måde bliver det tydeligt, hvordan de forskellige bygninger performer i forhold til hinanden.

Bygningernes energiperformance markeres med en farveskala, hvor rød er problematisk, gul angiver mellemniveauet og grøn, at de klarer sig godt.

Picture2 (1)

Funktionen kan bruges til at vise energiperformance på flere forskellige parametre. På billedet ovenfor vises til eksempel bygningens strømforbrug i kWh/m2. På den måde anskueliggøres det visuelt med relevante nøgletal for brugeren, hvilke bygninger der er problemer med og hvilke bygninger, der er forbilledlige.

”Funktionen er rigtig god, fordi man med en intuitiv interaktion kan tilgå nogle vigtige data for den givne bygning,” forklarer Tim opsummerende.

Den intuitive brugerflade er ifølge ham altafgørende, fordi hele systemet er tiltænkt som et kundestyret værktøj, som virksomhederne selv betjener i det daglige.

Kompressedpicture3

Kundestyret værktøjssystem

NIRAS EMS sørger for at kundekontoen er fuldt fungerende med valideret og brugbar data, som kan benyttes.

”Efter opsætningen er det afgørende for os, at kunderne selv bliver fortrolige med værktøjet, for kun på den måde får dataet den opmærksomhed det bør,” forklarer Tim.  

Opsætningen af værktøjet starter derfor med en kvalificeret samtale om virksomhedens specifikke behov, der sikrer, at systemet fungerer for den enkelte virksomhed. Herefter involveres virksomheden i en anden vigtig del af processen nemlig et brugerkursus.

”Kurset fungerer som en overlevering fra os til virksomheden, så de i fremtiden selv kan benytte og orientere sig i systemet,” forklarer Tim.

Brugeren af værktøjet har dermed selv mulighed for at opsætte et personligt dashboard og bestemme, hvilke værdier de vil orienteres om i det daglige. Selvfølgelig kan NIRAS også udføre denne opsætning, hvis virksomheden ønsker det.

Picture1 (5)

Dette dataoverblik kan deles med alle og derfor også hjælpe en virksomhed med at kommunikere til deres medarbejdere om problematikkerne og nudge dem til at tage del i forbedringerne.

Herefter kører det hele gennem et overskueligt abonnement, der er afregnet pr. målepunkt + systemlicens. Det betyder, at prisen er helt individuel for hver enkel virksomhed, der derfor aldrig betaler for noget, de ikke bruger:  

”Vi prøver at gøre det helt enkelt ved at tænke, at hvis det giver værdi for kunden, så giver det også værdi for os,” fortæller Tim.

Alarmsystemer

EMS værktøjet kan også tilknyttes en lang række alarmsystemer, hvor der indarbejdes nogle forudbestemte grænseværdier:

”Man kan eksempelvis forestille sig, at der i en given bygning skal være et nul-forbrug af vand om natten, hvorfor systemet ville alarmere, hvis det pludseligt ikke er tilfældet,” forklarer Tim og fortsætter:

”Der har faktisk været en virksomhed, der med EMS værktøjer opdagede et væsentligt læk på nogle vandrør.”

Udbedringen af lækket endte med at spare virksomheden for op imod 50m3 vandspild om dagen.

Ifølge Tim er det et godt eksempel på, hvordan systemet også fungerer som et vigtigt beredskabssystem for brugerne, der kan undgå både spild og bygningsskader.

Co2 beregninger og energibesparelser

Med værktøjet er der også mulighed for at tilgå Co2 beregninger og oprette deciderede energibespareprojekter:

”Med et energispareprojekt kan værktøjet visualisere den reelle besparelse eller merforbrug på de udvalgte bygninger,” forklarer Tim indledende.

For nyligt fik en stor dansk virksomhed et EMS abonnement, hvor de blandt andet opsatte et energispareprojekt, fordi de ønskede at spare 10% Co2 ud fra referenceåret 2021. Gennem værktøjet får de nu løbende data for projektet og det er blevet tydeligt, at der skal flere store tiltag til, hvis 10% målet skal lykkes.  

Analysen blev overskueligt visualiseret for brugeren gennem diagrammer som det er vist nedenfor:  

NIRAS EMS FORDELE

  • Giver hurtigt overblik over energiforbrug
  • Indsamler automatisk energidata
  • Udarbejder automatiske energirapporter
  • Understøtter Co2 afrapportering
  • Kontrollerer automatisk kvaliteten af energidata
  • Følger løbende energispareprojekter
Kompressedpicture2

Den horisontale linje angiver virksomhedens mål og søjlerne den reele udledning. Søjlernes farver indikerer problemområderne og skifter altså mellem rød, gul og grøn som på landkortet.   

”På den måde bliver det let og overskueligt at se, hvor og hvor meget virksomheden skal spare for at opnå deres ønskede målsætning,” fortæller Tim.

De kvalificerede energidata betyder at virksomheden kan handle meget mere nøjagtigt  i forhold til fremtidige energibesparende tiltag og følge påvirkningen af dem i fremtiden. Så kan der både spares penge og Co2.

Tim understreger som en afsluttende kommentar, at alt dette kun er et udklip over den lange række af brugbare værktøjer, som NIRAS EMS løsning rummer og siger:

”Vi er et stort team, der altid er klar til at tage en uddybende snak, hvor alle funktionerne i løsningen kan præsenteres.”

Vil du vide mere?

Kenneth Buch

Kenneth Buch

Energiingeniør, Afdelingschef Proces Energi

Aarhus, Denmark

+45 6139 9964

Tim Toldbod Kristiansen

Tim Toldbod Kristiansen

Konsulent

Aalborg, Denmark

+45 9630 6437

Se også: