Site Management

Projektledelse

NIRAS tilbyder projektledelsesydelser til fødevarevirksomheder i hele verden. Vores eksperter kan varetage projekter på ethvert stadie inden for fødevareindustrien, hvad enten det drejer sig om mejeriprodukter, kød, fjerkræ, fisk, plantebaserede fødevarer eller drikkevarer.

Uanset om kunden har brug for hjælp til at lede hele projektet fra start til slut eller kun skal bruge NIRAS’ ekspertise ved specifikke, væsentlige punkter i projektet, såsom implementeringsfasen, så er vi klar til at hjælpe kunden med ekspertkoordinering og projektledelse.

NIRAS’ projektledelse under implementeringen sikrer, at projekterne bliver varetaget, koordineret og implementeret på en professionel og rettidig måde. NIRAS’ projektledere sørger for en konstant overvågning af projektforløbet i forhold til projektplan og budget.

Samtidig sørger projektlederne for at skabe forbindelse mellem alle involverede partier på projektet og samle regelmæssige rapporter om fremdriften, imens de selvfølgelig også leder og tager sig af, hvis et problem, en risiko eller en ændring opstår. Sidst men ikke mindst styrer projektlederne hele teamet, således at alle parter opnår de endelige projektmål.

Projektstyring: Definition af beslutningstagen og ansvarlighed

Projektstyring er et vigtigt element i ethvert projekt, da det danner grundlag for beslutninger. Projektstyring definerer strukturen i de forskellige teams, således at det sikres, at der bliver taget hånd om ansvar, rapportering, kommunikation og beslutningstagen.

NIRAS’ eksperter i projektstyring organiserer regelmæssige møder med relevante personer for at informere alle om fremdriften i projektet holdt op imod den planlagte tidsplan.

Projektstyring tilfører kundens projekt den nødvendige struktur, der sikrer ansvar for den overordnede færdiggørelse af projektet. Projektstyring optimerer kundens investering, sørger for at normale faldgruber undgås og samtidig muliggør det en åben og flydende kommunikation på tværs af de forskellig teams, hvilket medfører større motivation og bedre resultater.

Risikostyring af projekter i fødevareindustrien

Risikostyring er et vigtigt og løbende ansvar under hele projektet. Risikostyring består i at identificere og vurdere risici, og efterfølgende udvikle de rigtige foranstaltninger til at afbøde potentielle påvirkninger af risikoen. I forhold til dette er der flere forskellige slags risici, der skal overvejes.

Fysiske on-site risici er selvfølgelig en vigtig del af risikostyringen, men der er også mange andre faktorer, som skal tages i betragtning. Risikostyringen vurderer også problemstillinger, som blandt andet økonomi, tid, kvalitet, infrastruktur, teknologi, juridiske rammer, beslutninger, osv.

NIRAS’ projektledelseseksperter vurderer hele risikosituationen i et projekt. Eksperterne identificerer risici og udvikler planer, der sørger for, at projektet kan forløbe sikkert, imens det overholder alle lovkrav og standarder.  

Byggeri: Byggeledelse og koordinering  

Når det kommer til byggefasen i et projekt, så kan NIRAS’ erfarne byggeledere stå for det daglige ansvar. Dette omfatter alt fra overblik over byggepladsen til designledelse, kontraktledelse, koordinering og kontrol af processen på pladsen.

NIRAS’ byggeledere sikrer ligeledes, at projektet holdes inden for budget og tidsramme, og de vil håndtere enhver eventuel forsinkelse på pladsen eller lignende problemer for at sikre, at projektet overholder planen.

For at sikre dette, vil byggelederne løbende inspicere arbejdet og foretage kontroltjek for at verificere, at kvalitets-, sundheds- og sikkerhedsstandarder samt byggereguleringer mv. er observeret i alle projektets faser. De vil også sende faste og rettidige opdateringer til de forskellige teams, der tager del i byggefasen, samt til kunden og alle andre relevante interessenter.

Vil du vide mere?

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: