Supply Chain 5 Istock 1023533710

Optimering af forsyningskæde

Fødevarer er forskellige fra de fleste andre forbrugsvarer i forhold til blandt andet hygiejnekrav, holdbarhed, emballagekrav, lagringstemperaturer og lagerfaciliteter.

Fødevareindustriens forsyningskæde er derfor karakteriseret af en serie komplekse udfordringer, hvor der skal tages stilling til ændringer i forbrugsvaner, fremtidig markedsefterspørgsel, tilpasning af klimaændringer og madspild.

Det vil derfor ofte være afgørende at optimere forsyningskæderne i fødevarevirksomheder for at sikre stigende produktivitet og produkter af høj kvalitet.

Topmoderne digitale løsninger til forsyningskæder

NIRAS har en mangeårig erfaring med rådgivning af nogle af verdens største fødevarevirksomheder og kan tilbyde omfattende rådgivning inden for optimering af forsyningskæder til hele fødevareindustrien, hvad enten det drejer sig om drikkevarer, animalske produkter, plantebaserede fødevarer eller ingredienser. 

NIRAS udarbejder avancerede og moderne løsninger, som gør det muligt for kunderne at optimere processer, organisationer og systemer i forbindelse med deres forsyningskæder med minimal indblanding i produktionen. På den måde kan NIRAS hjælpe kunden med at sikre øget produktivitet og konkurrenceevne både på kort og lang sigt.

Digitale simuleringsværktøjer

NIRAS anvender en række højt avancerede digitale simuleringsværktøjer til optimering af forsyningskæder, logistik og produktflow i fødevareproduktioner.

NIRAS’ Digital Twin simuleringsværktøj gør det muligt at lave virtuelle kopier af en hvilken som helst fabrik (operationelt eller designmæssigt). På den måde kan vi vise kunden et fuldstændigt detaljeret layout af fabrikkens funktionalitet; fra de individuelle maskiner, operatører, transportbånd, gaffeltrucks, buffere, lagre og ankomst af lastbiler med råvarer og hele vejen til de færdige varer og produkter.

Vores digitale værktøjer gør det også muligt at analysere og adressere komplekse problemer i forsyningskæden uden at produktionen skal sættes på pause.

Workshops med henblik på at adressere behov og inputs

Som en integreret del af NIRAS’ løsning, er vi i tæt dialog med vores kunder for at identificere kritiske problemer og forbedre produktionen. Vi tilbyder workshops, hvor vi kan snakke om behov og meninger med udvalgte grupper og på den måde sikrer vi os, at alle faktorer er taget med i overvejelserne, når der tages hånd om problemerne, der vedrører til forsyningskædeeffektiviteten i et produktionsanlæg.

Baseret på vores digitale simuleringsmodeller og ekspertanalyser kan NIRAS tilbyde skræddersyede løsninger til kunderne, der optimerer forsyningskæden i alle typer fødevareproduktioner.

Vores rådgivningsydelser omfatter:

  • Optimering af forsyningskæder
  • Lagerlayout, optimering og automation
  • Digital Twin / simuleringsværktøj
  • Hygiejne- og dødevaresikkerhedsløsninger
  • Test, måling og kalibrering
  • Kvalitetssikring

Vil du vide mere?

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: