03 Desing Food Plants Seoul Dairy

Design af produktionsanlæg

I NIRAS samarbejder vi med kunderne om at udvikle og bygge fremtidens fødevarefabrikker ved at indarbejde bæredygtige løsninger samt anvende digitale teknologier og professionel projektledelse.

NIRAS leverer komplette ydelser inden for ingeniørrådgivning, indkøb og byggeledelse (på engelsk: ECPM). NIRAS’ holistiske tilgang til at designe produktionsanlæg betyder, at flere faktorer vurderes for at sikre kundens investeringer i fremtidige udvidelser og andre scenarier.

På den måde kan et produktionsanlæg tilpasses de konstante ændringer i efterspørgslen på markedet samt de nyeste teknologier, hvad enten det drejer sig om drikkevarer, animalske produkter, plantebaserede fødevarer eller ingredienser.

Formålet med et produktionsanlægsdesign er at identificere og vurdere forskellige muligheder, tekniske løsninger, idéer og alternativer inden for det omfang kunden har defineret.

Et produktionsanlægsdesign giver kunden et solidt og teknisk fundament, hvorpå hele projektet kan udvikles, og det vil omfatte den tekniske løsning, CAPEX, tidsplan og driftsomkostninger.

NIRAS har mange års erfaring med levering af ydelser inden for ingeniørrådgivning, indkøb og byggeledelse samt design af produktionsanlæg for nogle af verdens førende fødevarevirksomheder inden for drikkevarer, animalske produkter, plantebaserede fødevarer eller ingredienser. 

Masterplaner

NIRAS’ masterplaner giver kunden en tydelig indikation af fremtidens investeringer i etaper. NIRAS’ finansielle og tekniske Due Diligence-ydelser sikrer, at kunden både kan reducere CAPEX igennem avanceret planlægning og få en harmonisk udvikling af anlægsfaciliteterne, der kan hjælpe med at fremtidssikre virksomheden og investeringerne.

NIRAS’ fabriksmasterplaner følger layout- og designprincipper, som sikrer, at effektive fødevareanlæg får strømlinet flow samt høj og ensartet kvalitet.

Vores ekspertdesignere sikrer, at der udarbejdes effektive produktionslayouts til nye produktionsanlæg, som både øger produktiviteten og løser flaskehalse i produktionen. NIRAS’ masterplaner omfatter også de seneste automatiserede produktionsteknologier, således at kundernes produktivitet optimeres, samtidig med at omkostningerne minimeres, og den højest mulige kvalitet sikres.

NIRAS’ eksperter sikrer dermed, at anlægsdesign og fabrikslayout giver en strømlinet produktion, samtidig med at der bliver sat fokus på flaskehalse og andre problemer i de forskellige produktionsområder.     

Detaljeret design og procesdesign

NIRAS tilbyder ligeledes komplette detaljerede design og procesdesign af fødevareanlæg, og da vores eksperter dækker alle områder inden for fødevarerådgivning, kan vi tilbyde en komplet løsning, der omfatter alt fra køling til design af rørsystemer, ventillayouts og anlægslayout samt placering af tanke og pumper mv.

Derudover håndterer NIRAS udbud af procesudstyr, bygninger og installationer, således at det sikres, at alle løsninger og design bliver optimeret i et produktionsanlæg.

Hygiejnisk design

Skandinavisk viden om hygiejniske produktionsmetoder er globalt meget anerkendte, og vores eksperter har mange års erfaring i at sikre leveringen af de allerbedste hygiejniske løsninger, når NIRAS designer fødevareanlæg for kunderne.

NIRAS’ omfattende erfaring sikrer, at vi leverer masterplaner og andre designløsninger med ’best practice’ hygiejneløsninger og ’best practice’ moderne automatiserede produktionsløsninger og produktionsteknologier, der er i fuld overensstemmelse med de relevante lokale og regionale hygiejnekrav.

Optimering af bygningsdesign og produktionsflow for at opnå optimale hygiejneløsninger er også noget fødevarevirksomheder kan drage fordel af på andre niveauer. En forbedring af fødevaresikkerheden vil ofte føre til forbedret effektivitet med hensyn til energiforbrug, daglig drift og produktion, hvilket i sidste ende vil føre til øget profit.

Bæredygtige løsninger

Hos NIRAS er bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling en integreret del af arbejdet, hvilket er reflekteret i alle faser af vores rådgivningsydelser.

Vi bestræber os på at sikre, at fødevarevirksomheder får mest mulig bæredygtighed for pengene, hvilket giver de bedste løsninger inden for energi, vand og andre forsyninger, og samtidig forebygger mad- og andet produktspild.

På den måde sikrer vi, at bæredygtige anlægsdesigns også er en klog og fremtidssikret investering for vores kunder.

Vores portefølje inkluderer:

  • Masterplaner & industriel arkitektur
  • Conceptual design
  • Simulering af designintegritet
  • Grundlæggende design
  • Detaljeret design

Vil du vide mere?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: