01 Evaluation Decision Support Men At Whiteboard

Evaluering og beslutningsstøtte

NIRAS tilbyder samlet evaluering og beslutningsstøtte til fødevarevirksomheder i hele verden. Vi hjælper med at identificere specifikke muligheder for at forbedre produktivitet, omkostningseffektivitet og bæredygtighed, både i nuværende forsyningskæder og i forhold til erhvervelse af nye aktiver eller processer.

NIRAS er en af de ledende ingeniørrådgivningsvirksomheder inden for den globale fødevareindustri, og som rådgivende ingeniører dækker vi alle discipliner. Vores multidisciplinære ekspertise inden for ingeniørrådgivning og forretningssupport placerer os i en unik position, der tilgodeser vores kunder i hele verden.

Vores forretningskonsulenter og fødevareeksperter kan hjælpe kunden med at tage vigtige beslutninger om nye investeringer eller forbedringer i nuværende produktionsfaciliteter og dermed forbedre kundens konkurrencedygtighed og position på markedet.

Beslutningsstøtte, due diligence, OPEX og benchmarking

Hvad enten det drejer sig om planlægning af et nyt produktionsanlæg eller forbedring af et eksisterende anlæg, så kan NIRAS tilbyde et stort udvalg af ydelser i forbindelse med evaluering og beslutningsstøtte, som vil gøre det muligt for kunden at vælge den bedste fremgangsmåde.

I processen med evaluering og beslutningsstøtte vurderer NIRAS praktikaliteten af virksomhedens planer og evaluerer, hvordan projektmålet bedst opnås. Dette er en investering, der er værd at tage, før man starter et nyt projekt.

Ved brug af ekspertise og kritisk tankegang udfører NIRAS en testet, uafhængigt og velovervejet proces, der gennemgår koncept, teknologi, omkostninger, tidsramme og program i tilstrækkelige detaljer til at kunne træffe beslutninger om investeringer.

Det er også vigtigt at få udarbejdet scenarieanalyser for at vurdere, hvordan forretningen vil blive påvirket af projektet.

Alle afgørende spørgsmål besvares ved at samle alle kritiske spørgsmål fra forundersøgelsen i en forretningsplan, såsom hvornår man kan forvente afkast af sin investering, hvordan risikoniveauet ser ud, og hvorvidt virksomheden vil opnå en konkurrencefordel på markedet.

Vores uafhængige analyse præsenterer objektive fakta, som giver et troværdigt og virkningsfuldt dokument.

Derudover tilbyder NIRAS teknisk due diligence og værdiansættelse af aktiver, benchmarking, audit på virksomheden samt en aftale om teknisk service. Samtidig kan NIRAS tilbyde en komplet analyse af produktionsstrukturen og en dynamisk masterplan, der muliggør en optimering af virksomhedens produktionsnetværk i forhold til markedsdynamikken.

Skræddersyede fabriksaudits på fødevarevirksomheder

Hos NIRAS har vi udviklet en god og industriunik metode til udførelse af skræddersyede fødevareaudits i tæt samarbejde med fabrikkens ledelse og ejere. Sådanne audits danner grundlag for forbedringer af produktionsfaciliteterne, blandt andet optimering af energiforbrug, affaldsreduktion og forøgelse af  effektivitet.

Mange produktionsvirksomheder i fødevareindustrien har brug for bæredygtige forbedringer på grund af gammelt og vedligeholdelsestungt produktionsudstyr, højt energiforbrug eller en produktionslogistik, som mangler optimering mv.

Den finansielle påvirkning af små operationelle forbedringer er ofte ganske betydelig, og hvis disse forbedringer planlægges og implementeres korrekt, så kan de ofte gennemføres med kort tilbagebetalingstid på 2-3 år.

En audit kan skræddersyes til det individuelle produktionsanlæg i forhold til omfang og fokusområde, men vores overordnede tilgang er altid Definition, Mål, Analyse, Forbedring & Kontrol (på engelsk: DMAIC).

Konsulenteksperter inden for alle fødevareområder

Hos NIRAS har vi eksperter inden for alle områder af fødevareindustrien, og det betyder, at vi kan tilbyde specialiserede rådgivningsydelser inden for Evaluering og Beslutningsstøtte til alle typer fødevarevirksomheder, hvad enten det drejer sig om drikkevarer, animalske produkter, plantebaserede fødevarer eller ingredienser.  

NIRAS’ gennemprøvede metode til at identificere operationelle forbedringsinitiativer har hjulpet førende fødevarevirksomheder i hele verden med at reducere omkostninger og forbedre bæredygtigheden betydeligt.

Ydelser inden for Evaluering & Beslutningsstøtte:

  • Evaluering & Beslutningsstøtte
  • Forundersøgelser
  • Optimering af operationelle omkostninger (OPEX)
  • Forretningssupport
  • Teknisk Due Diligence & værdiansættelse af aktiver
  • Benchmarking
  • Audit af forsyningskæden
  • Aftale om teknisk service
  • Produktionsstrukturanalyse
  • Dynamiske masterplaner

Lad os hjælpe

Book et møde med en ekspert

Vi er altid klar til at høre om din udfordring eller dit projekt, og dele vores viden og erfaring. Så tøv ikke med at tage fat i os.

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: