Vedvarende Energi

Power grids og nettilslutning af vedvarende energi

Sammen med vores kunder skaber vi fremtidens grønne elnet, hvor transport af strøm skal være smart og grønt.

At rådgive og levere ydelser inden for power grids og net-tilslutning af vedvarende energi kræver specialistviden, og at man forstår behovet for et fleksibelt elnet til at sikre elektrificering og grøn omstilling. Det kræver også, at man hele tiden har en finger på pulsen i forhold til den nyeste viden om og udvikling af ny teknologi, dataudnyttelse og tekniske krav til de elektriske komponenter.

Med vores rådgivning og ydelser inden for power grids og net-tilslutning af vedvarende energi bidrager NIRAS med at skabe fremtidens grønne elnet, hvor transport af strøm skal være smart og grønt:

  • DIgSilent Powerfactory-simuleringer af elforsyningsnet og net-tilslutninger af VE-anlæg.
  • Feasibility studier og masterplanlægning af el-forsyningsnet og sammenkobling med vedvarende energi.
  • Design af batterisystemer til elnettet og smart grids i samspil med VE-anlæg.
  • Design og optimering af elektrisk design layout til vindmølleparker, solanlæg og VE-systemer koblet til elnettet.
  • Design, udbud, konstruktion og idriftsættelse af elektrisk infrastruktur og højspændings-transformerstationer til vedvarende energianlæg, vindmølleparker og offshore-vind.
  • Electrical Package Management af store komplekse EPC offshore-vind-projekter.
  • Tekniske kravspecifikationer af de elektriske højspændingskomponenter i vedvarende energianlæg i forhold til best practices og i henhold til gældende standarder.
  • Tekniske grænseflader og opfyldelse af net-krav fra el-selskaber for tilslutning af VE.
  • Teknisk højspændingsrådgiver til due diligence for internationale banker, investeringsfonde og energiselskaber.
  • Teknisk support til FAT, SAT og commissioning af højspændingskomponenter og elektrisk infrastruktur sammenkoblet med VE-anlæg.

Vil du vide mere?

Eskil Berg-Sørensen

Eskil Berg-Sørensen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2047 6912

Se også: