Drone Pilot Instructor Soren Rolin ROL And Solar Cells NS 07146 1920 Photo Kenneth Nguyen

Projektering og beregning af solcelleanlæg til tage

NIRAS’ rådgivere beregner og 3D-visualiserer solcelleanlæg. Det giver dig et overblik over solcelleanlæggets udformning, anlægsstørrelse (kWp) og kWh-produktion.

Fremtidens solcelleanlæg: EU krav og optimeret design

Europakommissionens målsætning er, at der fra 2025 skal etableres solcelleanlæg på alle offentlige og kommercielle bygninger på mere end 250 m2, og fra 2029 skal alle huse udføres med solcelleanlæg.

Ved hjælp af 3D-modeller visualiserer vi, hvordan man kan designe og placere et solcelleanlæg for at få optimal produktion året igennem. Med modellen får bygningsejeren den bedste rådgivning om et forventet eget forbrug, og hvor meget man kan forvente at skulle sælge ud fra de faktiske forhold.

Solcelleanlæg favner bredt i forhold til konstruktions- og installationstekniske forhold, panelernes retninger i forhold til bygningens geometriske placering, udformning og skyggeforhold, sammensætning af forskellige solcellepaneler, valg af komponenter og mulighed for at udvide med batterianlæg. NIRAS hjælper med at tilpasse alle forhold, så det giver bedst værdi for bygningsejeren.

Et projektforløb for projektering og udbud af et nyt solcelleanlæg er en seks-trins-raket:

 1. Beslutningsgrundlag


  Beregning og design af solcelleanlæg til en konkret bygning.
  Solcelleanlæggets produktion i kWh holdt op imod elforbrug og eventuelt grønne tiltag som varmepumpe, el-ladestander eller batteriløsning.
  Det forudsættes, at der foreligger retvisende dokumentation for den enkelte bygning.
 2. Konstruktioner


  Besigtigelse af bygning
  Fremskaffelse af dokumentation
  Bygningens konstruktioner pr. tagflade, tagets bæreevne/statik.
  Tagfladens stand, kortlægning af taggennemføringer, fastgørelses metode. Det forudsættes at der foreligger retvisende dokumentation for den enkelte bygning. 
 3. El-struktur


  Besigtigelse af bygning
  Bygningens el-struktur, tilslutningspunkt, forsyning, kWh-afregningspunkt
 4. Brandstrategi


  Besigtigelse af bygning
  Bygningens anvendelse, vurdering af brandtekniske forhold inkl. solcelleanlægget.
 5. Myndighedsbehandling


  Byggetilladelse, opfølgning på byggesagsbehandling
  Tilmelding af solcelleanlæg, opfølgning entreprenør
  Dispensation for selskabsmæssig udskillelse
 6. Udbudsmateriale


  Beskrivelse – krav til solcelleanlægget.
  Diagrammer, skitser med mere.
  Entreprenørvalg og opfølgende spørgsmål.

Vil du vide mere?

Simon Groth Risør

Simon Groth Risør

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

+45 2761 8567

Niels Henrik Madsen

Niels Henrik Madsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4040 8561

Preben Jørgensen

Preben Jørgensen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2710 7191

Relaterede ydelser

Se også: