Indsigt

Sådan bliver din virksomhed CO2-neutral

Mop Indsigt Artikelbillede

Flere og flere virksomheder er i fuld gang med at reducere deres CO2-udledning. Her er en simplificeret guide til processen, som gør din virksomhed CO2-neutral eller måske endda klimapositiv.

23. november, 2020

Fordelene ved at reducere din virksomheds udledninger er mange. De kan spænde fra en minimering af virksomhedens energiomkostninger, til at bidrage i nationale og globale klimamål, og til at skabe større værdi for din virksomhed. I dette indlæg forklarer vi, hvordan vejen til en CO2-neutral virksomhed kan se ud. Formålet er at give en simpel beskrivelse af en proces, som er alt andet en simpel. Lad os bare være ærlige: En CO2-neutral virksomhed kommer man ikke sovende til. Der skal både økonomiske investeringer og en vedholdende indsats til. Men de fleste virksomheder kan opnå CO2-neutralitet – groft skitseret gennem tre vigtige skridt: 

Tre faser på vej mod CO2-neutralitet

 1. Skab et overblik over virksomhedens udledninger gennem et frivilligt klimaregnskab
 2. Udarbejd en langsigtet klimastrategi og implementer reduktionsinitiativer på alle tangenter
 3. Kompenser for de udledninger, der ikke kan reduceres, gennem effektive CO2-kompensationsprojekter

Klimaregnskabet giver dig overblik

Første skridt mod CO2-neutralitet er at forstå din virksomheds klimaaftryk. Det giver dig et vigtigt overblik og grundlag at træffe beslutninger ud fra. Generelt opdeles en virksomheds eller organisations drivhusgasudledninger i tre scopes:

 • Scope 1: Den direkte udledning, der kommer fra aktiviteter inden for virksomhedens egen kontrol – for eksempel fra individuel opvarmning af virksomhedens bygninger, transport i virksomhedens egen bil-flåde og direkte udledninger fra virksomhedens processer
 • Scope 2: Den indirekte udledning, der stammer fra kollektivt forsynet energi – altså de udledninger der kommer fra produktionen af den el og fjernvarme, din virksomhed køber og forbruger til drift af din virksomheds aktiviteter
 • Scope 3: Alle andre indirekte udledninger, der sker som resultat af virksomhedens aktiviteter, men som virksomheden ikke ejer eller har kontrol over. Det kunne for eksempel være udledninger fra virksomhedens leverandører af for eksempel materialer eller råstoffer, de andre produkter og services din virksomhed køber og dine slutkunders CO2-udledning ved brug og bortskaffelse af din virksomheds produkt

Ved at skabe overblik over din virksomheds CO2-udledning med denne opdeling, får du et indblik i, hvor skoen trykker for din virksomhed, og hvor de lavt hængende frugter kan findes. Det gør, at du kan arbejde målrettet og sætte ind, hvor det er mest effektivt.

CO2-reduktioner på alle tangenter

Med klimaregnskabet i hånden kan du begynde at reducere din virksomheds udledninger. Netop at reducere udledningerne på alle tilgængelige tangenter er den absolutte kerne i at opnå CO2-neutralitet, og det er en forudsætning for også at kunne retfærdiggøre at kompensere for de resterende udledninger. Der er selvsagt rigtig mange håndtag at dreje på her. Nogle initiativer giver ’billige’ CO2-reduktioner, og andre reduktioner vil være dyrere at opnå. Herunder er en liste med eksempler på grønne tiltag, der kan reducere din virksomheds udledninger:

Eksempler på, hvor du kan finde CO2-besparelser

 1. Energieffektiviseringer på virksomhedens bygninger
 2. Effektivisering af produktionsanlæg
 3. Egen produktion af vedvarende energi – fx solceller til at lave el
 4. En grøn indkøbsstrategi
 5. Krav om bæredygtig transport til dine leverandører

Inden du begynder at foretage dine grønne investeringer, er det helt afgørende, at du er fortrolig med din virksomheds CO2-regnskab. Alle virksomheder er unikke, og initiativer, som giver omkostningseffektive CO2-reduktioner for én virksomhed, kan være mindre attraktive for en anden virksomhed. Med det for øje kan virksomheden lave en målrettet og langsigtet reduktionsstrategi og søsætte initiativerne.

Udfordringen, som alle virksomheder møder

Nu er du godt i gang med din virksomheds grønne udvikling. Du ved, hvor skoen trykker klimamæssigt, og med klimaregnskabet i hånden har du lagt en langsigtet strategi for din virksomheds CO2-reduktioner. Initiativ for initiativ bliver din virksomhed grønnere og grønnere.

Men slutmålet for mange virksomheder er CO2-neutralitet – i første omgang inden for Scope 1 og 2. Her løber mange virksomheder ind i udfordringer. På et tidspunkt er alle de lavt hængende frugter plukket. Gradvist bliver de grønne investeringer dyrere og dyrere – og måske bliver de også mindre effektive, når man måler på, hvor stor en CO2-reduktion, de giver. I mange tilfælde vil man ikke kunne reducere yderligere, hvis virksomheden skal kunne drifte.

For danske virksomheder kan der eksempelvis være tale om afhængigheden af indkøbt fjernvarme eller naturgas til opvarmning. Typisk ender det med en manko på de sidste 7-15 % CO2-udledninger, når man ser på scope 1 og 2.

For mange virksomheder bliver vejen til CO2-neutralitet for alvor krævende på det sidste stykke, hvor alle de lettere CO2-reduktioner er realiseret.

CO2-kompensation – hvad er mulighederne?

Her kan CO2-kompensation være en god løsning for at bringe din virksomhed i mål som CO2-neutral. CO2-kompensation – eller CO2-offsetting som det også kaldes – handler om at finde CO2-reduktioner eller -bindinger uden for din egen virksomhed. I praksis indebærer CO2-kompensation, at virksomheder investerer i projekter, der gavner klimaet. Det kan for eksempel være:

 • Ved at investere i skovrejsningsprojekter, hvor træernes CO2-optag kompenserer for din virksomheds egne udledninger
 • Ved at investere i vådlægning af lavbundsjorde, hvor de undgåede udledninger kompenserer for din virksomheds egne udledninger
 • Ved at investere i internationale udviklingsprojekter, som reducerer udledningen i andre lande og overfører reduktionerne til din egen virksomheds CO2-regnskab

Mange CO2-kompensationsprojekter har hidtil fundet sted internationalt. Blandt andet fordi investeringer i udviklingslande kan give større reduktioner for lavere beløb og bidrage til både social-, miljømæssig-, økonomisk- og klimamæssig bæredygtig udvikling.

I NIRAS ser vi dog fra danske virksomheder et stadig større fokus på nationale projekter, der både er CO2-mæssigt effektive og kan være til glæde for danskerne i form af for eksempel mere natur. Den type projekter kan tilmed bidrage til den nationale målopfyldelse, idet frivillige projekter inden for landegrænsen vil bidrage til opgørelsen i det danske, nationale klimaregnskab til FN som en del af Parisaftalen.

Af og til sker det, at vi hører klimakompensation bliver kritiseret: ”Er det ikke bare miljøbelastende virksomheder, som køber aflad for deres synder?” Det korte svar er ”nej.” Oftest er det nemlig langt fra tilfældet. Når virksomheder vælger at investere millioner af kroner i CO2-kompensation, så er det sædvanligvis virksomheder, som allerede har været igennem en årelang grøn transformations-rejse, men som mangler de sidste 7-15 % inden for scope 1 og 2 for at komme i mål med en ambitiøs klimastrategi. Men når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedens investeringer skaber reelle reduktioner, at CO2-kompensation aldrig er et quick-fix, og at virksomheden starter med reduktioner inden for egne scopes.

Opmærksomhedspunkter, når din virksomhed vil lave CO2-kompensation

Når du er nået til en beslutning om at lave CO2-kompensation for de sidste svære – og typisk dyrere – udledninger, er det altså vigtigt at være bevidst om, at det er en kompliceret og ofte langvarig proces. Dertil er der en række opmærksomhedspunkter, din virksomhed skal have for øje:

 • Validering og verifikation: For at sikre værdien i CO2-kompensationen er det vigtigt, at dit klimaprojekt følger de overordnede, internationale standarder, at projektet valideres og at selve CO2-besparelserne verificeres af en uafhængig tredjepart.
 • Additionalitet: For at et CO2-kompensationsprojekt kan blive anerkendt, skal man kunne argumentere for, at CO2-reduktionerne er ’additionelle’ – altså at de ikke ville have fundet sted uden det specifikke projekt.
 • Monitorering: At udregne og monitorere CO2-optaget for fx et skovrejsningsprojekt kan være meget komplekst, og man bør være konservativ i sin tilgang for at undgå en overvurdering af CO2-besparelserne.
 • Lækageeffekter: Idet nye klimaprojekter potentielt kan medføre, at aktiviteter med højere udledninger blot flytter et andet sted hen – enten inden for landet eller over grænser – er det vigtigt at analysere lækageeffekten og overveje, hvordan man vil forholde sig til det.
 • Dobbelttælling: Når din virksomhed opgør klimaregnskabet, er det vigtigt at sikre, at CO2-reduktionerne kun tæller med i én virksomheds klimaregnskab. Dette sker typisk ved at reduktionerne indberettes til et anerkendt, internationalt register.
 • Tidsperspektivet: CO2-reduktioner bør altid være monitoreret og verificeret, inden de aktuelle reduktioner indgår i en virksomheds klimaregnskab. Monitorering og verificering skal altså ske fortløbende gennem hele projektets levetid.
 • Prisen på CO2-reduktioner: Prisen på et ton CO2-reduktion afhænger i høj grad af projektet, samt af om projektet bidrager til andre formål – såsom biodiversitet og social bæredygtighed. 

Din CO2-neutrale virksomhed

Med disse ting for øje kan det kun gå for langsomt med at komme i gang med at reducere din virksomheds CO2-udslip. Husk, at din virksomheds egne CO2-reduktioner er de vigtigste. CO2-kompensation er et supplement til disse for at sikre, at din virksomhed kommer helt i mål med din grønne strategi – enten som en CO2-neutral eller måske endda som en klimapositiv virksomhed!

Cases

NIRAS er førende rådgiver inden for CO2-regnskaber. Vi hjælper hvert år virksomheder, kommuner, regioner og andre med at udarbejde klimaregnskaber og har blandt andet udviklet CO2-beregneren til virksomhedsguiden.dk for Erhvervsstyrelsen.

Vi har også rådgivet fx Københavns Lufthavne og COOP Danmark om klimakompensation og CO2-offsetting.

Har du en konkret udfordring?

Kontakt os - så vender vi tilbage til dig med en ekspertrådgiver.

Vil du vide mere?

Louise Sprotte-Hansen

Louise Sprotte-Hansen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 5336 4102

Se også: