Projekt

Nature Energy er i gang med en biogas-revolution

Nature Energys biogasanlæg i Holsted, Jylland. Foto: Nature Energy.

Nature Energys biogasanlæg i Holsted, Jylland. Foto: Nature Energy.

Én af verdens største biogasproducenter, Nature Energy, er på et spændende internationalt udviklingseventyr, som skal udbrede danske erfaringer med biogas til resten af verden.

21. februar, 2023
 • SDG: #7, #11, #12, #13
 • Sektor: Energi
 • Lande: Danmark
 • Klient: Nature Energy

Nature Energy er en dansk baseret virksomhed, som i dag er én af verdens største biogasproducenter. Virksomheden har 13 biogasanlæg i drift i Danmark – samt flere nye anlæg på vej – og behandler årligt mere end 4,4 mio. ton biomasse, som er affald og restprodukter fra landbrug, fødevareproduktion og husholdninger.

På anlæggene bliver biomassen konverteret til 181 mio. kubikmeter CO₂-neutral biogas, som bidrager til at erstatte fossile brændsler. I 2022 producerede Nature Energy biogas svarende til varmeforbruget i 157.000 husstande.

”Vi vil med vores biogasanlæg producere en stabil forsyning af biogas og sikre landbruget effektiv og værdifuld gødning baseret på den afgassede biomasse. Det gør energiproduktionen cirkulær og rentabel i et stærkt partnerskab med det lokale landbrug og erhvervsliv. Vi har fokus rettet imod fremtiden – vores udviklingsafdeling arbejder med PtX og optimerer hele tiden produktionen af biogas”, siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy.

"Vi samarbejder med Nature Energy for at opnå deres mål om at udfase naturgassen i gasnettet med biogas."

Lotte Weesgaard, seniorprojektleder i NIRAS.

Biogassen skal udfase naturgas

Biogas udgør et stort potentiale – både i den grønne energiomstilling og i forhold til at gøre Danmark mindre afhængig af importeret naturgas. Flere hundrede tusinde danske husstande, som har gasfyr og er tilsluttet det eksisterende distributionsnet til naturgas, er allerede klar til at modtage og opvarme deres huse med biogas. Men det er en omstilling, som kræver en stor vækst i antallet af danske biogasanlæg.

”Vi samarbejder med Nature Energy for at opnå deres mål om at udfase naturgassen i gasnettet med biogas. Det vil bidrage til at fortrænge fossile brændstoffer i Danmarks energiforsyning,” siger Lotte Weesgaard, seniorprojektleder i NIRAS.

Dronefoto taget over anlægget i Holsted, Jylland. Foto: Nature Energy.
Dronefoto taget over anlægget i Holsted, Jylland. Foto: Nature Energy.

NIRAS leverer komplet og tværfaglig rådgivning til Nature Energy lige fra de tidlige planlægningsfaser til ibrugtagelse af biogasanlægget. Endvidere er NIRAS ofte tilknyttet i forbindelse med ændringer, udvidelser og løbende forbedringer. Den seneste udvikling indebærer implementering af CO2-fangst på biogasanlæggene, hvilket gør det muligt for Nature Energy at producere syntetiske brændstoffer via power-to-x.

"Vi gør energiproduktionen cirkulær og rentabel i et stærkt partnerskab med det lokale landbrug og erhvervsliv."

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy.

Danske erfaringer skal eksporteres

Nature Energy er samtidig på en spændende, international mission med Shell som ny ejer (opkøbt i november 2022). Den mission handler om at udbrede biogas til resten af verden. Virksomheden driver allerede et anlæg i Holland og er ved at bygge flere i Frankrig, og har desuden planer om adskillige nye anlæg, som vil blive etableret i Europa og Nordamerika i de kommende år.

”Jeg synes, det er vildt motiverende at være en del af denne udvikling. Som rådgiver for Nature Energy følger vi deres projekter – lige fra arealet til et nyt biogasanlæg skal analyseres, og til det færdige anlæg går i drift. Det her samarbejde har gennem tiden udviklet sig til en relation på den lange bane, og det er meget motiverende. Det er en spændende rejse at bidrage til, og det kan jeg virkelig godt lide,” siger Lotte Weesgaard.

NIRAS hjælper Nature Energy med

Vi rådgiver Nature Energy igennem hele processen fra placering af et nyt anlæg til ibrugtagningstilladelse og derefter på diverse ændringer og udvidelsesprojekter. NIRAS’ rådgivning omfatter blandt andet:

 • Placeringsanalyse med biomasse og trafikforhold
 • Miljøvurdering af plan og projekt
 • Kommune- og lokalplaner
 • Risikodokumentation iht. risikobekendtgørelsen
 • Miljøgodkendelse og BAT redegørelser
 • Byggeansøgning
 • Branddokumentation
 • Terræn og landskabsplan for anlæggene og dertil hørende visualiseringer
 • Vejanlæg
 • Afvandingsprojekter og spildevandsafledning
 • Udbudsmaterialer
 • Diverse tilsyn under byggearbejde
 • Drænprojekter og vandløbsomlægning
 • Koordinering af myndighedsforhold

Vil du vide mere?

Lotte Weesgaard

Lotte Weesgaard

Seniorprojektleder

Aalborg, Denmark

+45 2332 5499

Lene Larsen

Lene Larsen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 3078 7588

Se også: