Projekt

Innovativt kraftvarmeværk i Brønderslev kombinerer nye teknologier

Bronderslev Drone Web 2

Brønderslev får varme og el fra et topmoderne energianlæg, der udnytter lokal træflis og sol til at forsyne byen med fjernvarme. Værket er udvidet med 5 km CSP-solfangere, og to fliskedler leverer energien til en ORC-turbine. Endvidere dækkes værkets elbehov delvist af el produceret på egne solceller.

23. februar, 2022
 • SDG: #7, #11, #12, #13
 • Sektor: Energi
 • Lande: Danmark
 • Donor: EUDP
 • Klient: Brønderslev Forsyning

Kraftvarmeværket i Brønderslev er det første af sin slags i Danmark. Den unikke kombination af fliskedel med ORC-turbine udnytter træflis til produktion af strøm og varme. I sommermånederne vil fliskedlerne kunne lukkes ned og de unikke solfangere overtage varmeproduktionen.

Se videoen fra værket

Endvidere er det planen, at solfangerne kobles på ORC-enheden, så de i fremtiden også vil kunne producere el af solens stråler. Det vil være første gang i Danmark, at strøm produceres via soltrug. Brønderslev bliver på den måde fremover langt mindre afhængig af fossil naturgas, og i 2020 var mere end 2/3 af varmeproduktionen baseret på vedvarende kilder.

Det er NIRAS, som har været bygherrerådgiver på det innovative anlæg i Brønderslev, der har kostet ca. 350 millioner kroner. NIRAS er fortsat bygherrerådgiver, og der arbejdes i øjeblikket på yderligere optimering af anlægget for ekstrem udnyttelse af al potentialet ved etablering af varmepumper for køling af kedelhal mv.

Innovativt anlæg

Anlægget fungerer på den måde, at fliskedlerne eller CSP-solpanelerne opvarmer en termisk olie, der sendes videre til en ORC-turbine. ORC-turbinen omdanner den varme olie til el og fjernvarme. El afsættes til elnettet og varmen sendes ud til forbrugerne. Biomassekedler, som tages i brug de perioder, hvor solen ikke er en tilstrækkelig energikilde, suppleres af de eksisterende enheder som elkedel, naturgas kraftvarmemotorer og -kedler.

Ordforklaringer

 • Et soltrug er en stor solfanger (CSP-solfanger). Soltrugene i Brønderslev er formet som paraboler og består af computerstyrede spejle, der følger solen fra solopgang til solnedgang.
 • CSP står for Concentrated Solar Power. Teknologien koncentrerer solens stråler op til 80 gange.
 • ORC står for Organic Rankine Cycle. Kort fortalt er en ORC-turbine i princippet det samme som en dampturbine – men der anvendes en silikoneolie i stedet for vand (damp) til at drive turbinen.

”Vi er ikke afhængige af én energikilde. Med vores anlæg kan vi udnytte solenergi og biomasse, så vi kan producere det, der er bedst på dagen. Derfor er vi meget robuste over for de prisstigninger, som vi ser inden for el og gas i resten af sektoren"

Thorkil Neergaard, direktør i Brønderslev Forsyning.

Det er ikke første gang, at solens stråler omsættes til strøm, men normalt sker det via solceller. Det nyskabende ved denne løsning er muligheden for samproduktionen af el og varme baseret på soltrugene. Efterfølgende har værket endvidere etableret solceller for at kunne producere strøm til internt brug på værket.

Kombinationen af, at både fliskedlerne og solpanelerne kan kobles til ORC-enheden, så der kan produceres el og varme, er ny. For at røggassen fra kedlerne kan udledes så kold som muligt og dermed udnytte energiindholdet i træflisen optimalt, køles røggassen i to varmepumper og kan udledes med en temperatur på 16 °C . Dermed opnås der en effektivitet på udnyttelsen af træflisens energiindhold på over 100%.

Brønderslev Varmeværk kan med sin varmeproduktion spille ind i elmarkedet både som producent og forbruger til varmeforbrugernes fordel. Værket har kunnet opretholde gunstige priser for varmeforbrugerne, efter de nye enheder er taget i brug.

”Brønderslev har fået et flisfyret kraftvarmeværk i verdensklasse, som er blandt verdens mest effektive målt på totalvirkningsgrad”

Jørgen Røhr Jensen, projektleder i NIRAS.

Millionstøtte til projektet

Det ambitiøse projekt, som er iværksat med NIRAS som rådgiver, betyder, at Brønderslev Varme overvejende er overgået til vedvarende energi fra tidligere naturgasfyring. Anlægget har på baggrund af sin unikke udformning modtaget et tilskud på 20 millioner kroner via Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Det er første gang, at forsyningsbranchen i Danmark kan præsentere den type anlæg – men også i en europæisk sammenhæng er værkets teknologi langt fremme.

Bronderslev 7
Række efter række af CSP-solfangere. Foto: Brønderslev Forsyning.

Mange fagligheder i spil

NIRAS har rådgivet Brønderslev Forsyning under hele processen, og der har været mange discipliner i spil undervejs. Rådgivningen har både handlet om miljø, byggeri, maskineri og el.

Derudover har det været NIRAS’ opgave at rådgive om myndighedshåndtering, udarbejde udbudsmateriale, varetage hele udbudsforretningen og føre tilsyn. NIRAS har også stået for byggeledelsen og økonomistyring under gennemførslen af projektet.

Et værk med muskler

 • De 40 rækker CSP-solfangere (5 km) i Brønderslev har en samlet effekt på knapt 17 MW.
 • Læg dertil, at ORC-anlægget kan omsætte 20 MW termisk energi til 4 MW el og 15 MW varme.
 • Røggaskøling samt to varmepumper på røggassen, der yder tilsammen 6 MW varme.

Vil du vide mere?

Jørgen Røhr Jensen

Jørgen Røhr Jensen

Rådgiver

Aalborg, Denmark

+45 4010 4383

Se også: