Low And Negative Emission Tech Service Image

Carbon Capture og Power-to-X

CO2-fangst og CO2-lagring samt Power-to-X er nøgleteknologier i forhold til at opnå en succesfuld grøn omstilling af vores energisystemer. Vi yder ekspertrådgivning til vores kunder og gør bæredygtige ambitioner til virkelighed.

Det er op til os alle at forholde sig til og handle på klimakrisen. For at komme fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder skal vi udvikle og implementere nye teknologier og metoder, der kan hjælpe os til renere luft og grøn energi. De seneste år har NIRAS arbejdet på en række innovative projekter, der kortlægger mulighederne for at påbegynde CO2-fangst og -nyttiggørelse på en ansvarlig måde.

Gennem forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med vores kunder bidrager NIRAS til at bane vejen for ’Carbon Capture Storage and Utilisation’ (CCSU). Den samlede betegnelse – CCSU – omfatter både selve CO2-fangsten og derefter, hvad man stiller op med den opsamlede CO2 – fx lagring eller videreudnyttelse.

Carbon Capture

Vi har erfaring med at udvikle projekter, der implementerer de nye metoder til Carbon Capture i industrianlæg. Med disse nye teknologier kan CO2 indfanges fra eksempelvis et produktionsanlæg og sendes til oplagring – det kunne være i et udtømt olie- eller gasfelt.

NIRAS foretager de tekniske og økonomiske forundersøgelser (feasibility studies) til projekter om Carbon Capture, og vi hjælper med at forberede og indsende ansøgninger om de nødvendige tilladelser samt tilskud og støttemidler fra myndighederne. Sådan er vi med til at bane vejen for ambitionerne om at realisere nye forretningsmodeller og industrielle symbioser inden for Carbon Capture Storage (CCS).

Vi tror på, at det er afgørende for den grønne omstilling, at man fortsætter med at udvikle og implementere de innovative løsninger inden for Carbon Capture for at nedbringe CO2-udledninger og videreudnytte CO2 – for klimaets skyld. Derfor tilbyder vi ekspertrådgivning, der kan hjælpe med at gøre energisektorens grønne ambitioner til realiserbare og kosteffektive løsninger.

Power-to-X

Hvad er Power-to-X? Ordet ’Power’ står for vedvarende energi, som for eksempel energi fra solceller, vindmøller eller bølgekraft. Så har vi ordet ’to’, som i denne sammenhæng står for konvertering. Man konverterer den grønne energi til noget andet. Dette ’andet’ er symboliseret ved bogstavet ’X’ og kan være mange ting. Vi kan for eksempel konvertere grøn energi til flybrændstof, plastikråvarer eller til eksempelvis metanol og grøn metangas, som vi bagefter kan benytte til lastbil- eller skibsbrændstof.

Fordelen ved brændstoffer, der er produceret med Power-to-X, er, at de ikke resulterer i fossile CO2-emissioner, når de bliver brugt i fly, biler og til skibe. PtX-produceret brændstof er såkaldte syntetiske brændstoffer (e-fuels). Disse syntetiske brændstoffer har endvidere fordelen, at de kan bruges af almindelige forbrændingsmotorer, så eksisterende fly kan allerede nu flyve på bæredygtigt flybrændstof, produceret med PtX-teknologien.

Power-to-X er klar til kommerciel udrulning. Grøn omstilling kan således ske ved populært sagt at omdanne blæsevejr og luftforurening til nyttige, grønne produkter.

Vil du vide mere?

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Seniorkonsulent, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Se også: