Kortprodukter

3D visualization with houses, fields, lakes and so on

Vi leverer en bred vifte af produkter inden for kortlægning og visualisering. Hertil udbyder vi en række specialprodukter inden for geodata-produktion og GIS-analyse.

NIRAS udvikler og forædler alt fra oversvømmelseskort til varmetabskort og digitale bymodeller i 3D. Vores landsdækkende geodatabaser inkluderer højdemodeller, ortofotos, 3D bymodeller og Telecom-clutterdata.

Vi kan visualisere ekstrem nedbør, blue spots, strømningsveje og konsekvenser af havstigninger. NIRAS står bag det hydrologiske tilpasningslag, der gør den fællesoffentlige højdemodel anvendelig til klimatilpasning.

Vi udfører BBR-bygningsgeokodning for SKAT, kommuner og private virksomheder. Hertil kommer en række specialprodukter og specialydelser inden for geodata-produktion og GIS-analyse, bl.a. inden for grøn registrering og BIM.