Projekt

Digitalt kortsystem kaster lys over store mørketal for trafikuheld

Uheld1 (1)

Politi og kommuner har langt fra det fulde overblik over antallet af mindre trafikuheld, fordi de ikke altid anmeldes. Et samarbejde mellem politi, kommuner, skadestuer og NIRAS giver nyt indblik.

Efter seks skadestuer i Jylland er begyndt at registrere de mindre trafikuheld, som ofte ikke anmeldes til politiet, har kommunerne og politiet fået et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre trafiksikkerhed. En digital kortløsning hjælper projektet på vej.

  • Sektor: Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark

Et samarbejde mellem skadestuer og kommuner går ud på at registrere, hvor og hvordan uheldet er sket, når skadestuernes patienter er kommet galt afsted i trafikken. Sådan får politiet og kommunerne adgang til ny viden, som de kan bruge til at målrette deres indsatser for bedre trafiksikkerhed. Ved hjælp af et digitalt kortsystem, som uheldene registreres i, får politiet og kommunerne et unikt overblik over uheldene.    

Adgang til konkrete informationer om uheld

Uheldene registreres på den måde, at når en person melder sig på skadestuen og taler med en sygeplejerske, bliver det noteret, i hvilken situation uheldet skete og hvordan forholdene var. Uheldene bliver efterfølgende registreret i det digitale kortsystem ’KortInfo’, som NIRAS har udviklet.    

At uheldene bliver registreret på et digitalt kort betyder, at kommunerne og politiet nemt kan overskue, hvor uheldene sker. På den måde bliver datagrundlaget bedre til at udpege områder med særligt mange uheld. Ved at trykke på et specifikt uheldssted på kortet kan politiet og kommuner samtidig hurtigt finde informationer frem om konkrete uheld.  

Når skadestuerne registrerer et uheld, sker det med afsæt i Vejdirektoratets model for, hvilke oplysninger man skal indhente om uheldet. Det bliver blandt andet beskrevet, om uheldet skete i dagslys eller tusmørke. Om det var glat eller tørt føre, og om det var i et kryds eller en rundkørsel. På den måde får politiet, kommunerne og Vejdirektoratet et detaljeret og ensartet kendskab til den enkelte ulykke.  

Politiet anvender også Vejdirektoratets model, når de registrerer uheld. Derfor kan data analyseres på tværs af politiets oplysninger fra anmeldte uheld og de nye data fra skadestuerne. 

102 ud af 157

Så mange tilskadekommende kendte politiet ikke til, viste en undersøgelse fra 2017 foretaget over 60 dage i Sønderjylland

Data har styrket trafiksikkerheden i Aarhus

Aarhus Kommune er et af de steder, som har draget stor nytte af data fra skadestuerne. Kommunen har via data fundet ud af, at uheld på cykel primært skyldes forkert adfærd og fejl på cyklerne. Kommunen valgte derfor at satse på kampagner og opmærksomhedsskabende tiltag på cykelstierne i stedet for at ændre selve vejens udformning eller flytte kantsten. Kommunen har blandt andet placeret rumleriller på cykelstierne. Rillerne er hovedsageligt placeret tæt ved kryds. Når cyklisten kører hen over rillerne, begynder cyklen at ryste, og på den måde bliver cyklisten mere opmærksom på at tage farten af og orientere sig mod krydset forude. Via projektet fik kommunen dermed et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre trafiksikkerhed.

Uheld2 (1)
15 kommuner og seks skadestuer er i dag en del af projektet, som drives i et samarbejde mellem kommunerne, politiet og NIRAS.  

Mere om KortInfo

  • KortInfo er NIRAS’ webgis-platform, der gør det muligt at samle, konfigurere og vise georelaterede data. Med webapplikationen kan man indlæse, søge i, redigere og analysere data, der kan bruges som grundlag for beslutningstagere eller som rapportering.
  • KortInfo er modulopbygget og kan målrettes, så det kan anvendes i felten såvel som på kontoret af sagsbehandlere og som borger- eller kundeformidling.
  • KortInfo er udviklet af ingeniørvirksomheden NIRAS og bruges blandt andet af en lang række kommuner og forsyningsselskaber.
  • I øvrigt bruges KortInfo for eksempel under Folkemødet på Bornholm til at give deltagere og arrangører et fuldt og opdateret overblik over festivalpladsen.
  • Læs mere om KortInfo

Mange uheld ukendt for politiet

Syd og Sønderjyllands Politi har undersøgt, hvor mange af de registrerede tilskadekomne fra de tre skadestuer i Esbjerg, Kolding og Aabenraa som har tilkendegivet, at politiet ikke har været kontaktet i forbindelse med uheldet. Optællingen, som blev foretaget over 60 dage i slutningen af 2017, viste, at politiet ikke kendte til 102 af de i alt 157 tilskadekomne .  

Vil du vide mere?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Afdelingsleder, Projektleder Certified Scrum Prod

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også