Ulykkeregistrering

Uheldsregistrering

Uheldsregistrering i KortInfo forbedrer kommuners planlægnings- og beslutningsgrundlag i forhold til veje og trafiksikkerhed.

Med KortInfo Uheldsregistrering kan kommuner trafikplanlægge på et mere oplyst grundlag. Det gælder den andel af uheld i trafikken, som kommunerne og Vejdirektoratet ikke får kendskab til fra politiet. For at sikre at disse uheld bliver registreret, har NIRAS i samarbejde med Aarhus Kommune, Region Midt og Syd-og Sønderjyllands Politi udviklet en KortInfo-løsning til registrering af færdselsuheld.

Løsningen bliver anvendt på akutmodtagelserne, hvor uheldene bliver registreret i standard datamodellen, som Vejdirektoratet også benytter. Det giver sammenlignelige data, fordi modellen sikrer, at oplysninger som uheldsform, forhold på stedet, uheldssituation og meget mere bliver udfyldt korrekt.

Når kommunen henter de indsamlede data og sammenstiller dem med Politiets data og Vejman, bliver det samlede billede af uheld i trafikken langt mere nuanceret og fyldestgørende.

Vil du vide mere om produktet eller bestille en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Projektleder Certified Scrum Product Owner® (CSP

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Thomas Trier Rokkjær

Thomas Trier Rokkjær

Afdelingsleder og projektchef

Aarhus, Denmark

+45 9630 6429

Se også: