Kortinfo Som Gisplatform Hask (1)

KortInfo som Geodata Center

Få KortInfo som en samlet GIS-løsning – integreret i din organisation og til dine behov.

KortInfo kan som dit komplette GIS-system løse opgaver lige fra enkel visning af data på kort til avanceret sagsbehandling – for eksempel med brug af konfliktsøgning på tværs af datakilder med mere.

WebGIS-platformen er som standard en hostet løsning, hvor vi sørger for automatisk opdateringer af systemet. På den måde får du som kunde sikkerhed for optimal drift.

Du får adgang til KortInfos administration, hvori systemets helt store styrke ligger i forhold til andre webGIS-systemer på markedet. Administrationen er nemlig ekstremt intuitiv og kræver ikke særlige forkundskaber eller teknisk kunnen. Al opsætning sker ved hjælp af flueben og dropdowns, hvilket gør det hurtigt og enkelt at lave nye kortløsninger til sagsbehandling eller kort til hjemmesider.

Tre målrettede kortklienter

Du får også mulighed for at lave udstilling af dine data som web-services til eksterne programmer og desuden adgang til tre forskellige kortklient-typer. De tre kortklienttyper er hver især målrettet et særskilt behov – én til avanceret analyse, én til enkle informationskort til hjemmesider og én til brug ’i marken’.

Med KortInfo som GIS-system har du desuden mulighed for at lave integration til din organisations ADFS, så brugerne automatisk er logget på KortInfo og har direkte adgang til jeres interne systemer via KortInfo. Derudover kan der også kobles egne, interne databaser på den hostede løsning.

Vil du vide mere om produktet eller bestille en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Afdelingsleder, Projektleder Certified Scrum Prod

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: