Projekt

KortInfo skaber værdi for Rebild Vand & Spildevand

Kortinfo

Rebild Vand & Spildevand anvender KortInfo, et geografisk informationssystem (GIS), til at skabe værdi i deres daglige arbejde. KortInfo har integrerede features såsom tematisering og filtrering, der giver forsyningsselskabet mulighed for at administrere og tilgå deres data hurtigere og mere effektivt.

5. juni, 2023
  • Sektor: Data & Digitalisering, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Rebild Vand & Spildevand

Rebild Vand & Spildevand har stor succes med at anvende KortInfo til at optimere deres daglige arbejde. Forsyningsselskabet bruger KortInfo til at visualisere deres ledningsdata og sammenstille med forskellige typer data fra Rebild Kommunes Spildevandsplan, frie grunddata fra dataforsyningen og andre plandata. Dette inkluderer typisk matrikelkort, skærmkort og skråfoto/baggrundskort til at vise ledninger og brønde. 

Anna Marie Rostgaard Kansy Holm, Teknisk Assistent og GIS-administrator i Rebild Vand & Spildevand*, er en af de ansvarlige for at implementere og administrere KortInfo i forsyningsselskabet. Hun og kollegaerne oplever, at deres arbejde med eksempelvis benchmarking er lettere med KortInfo’s features, der optimerer processen.  

Tematisering og filtrering gør benchmarking nemmere

I KortInfo er der især to features, som Anna Marie og hendes kollegaer er gode til at bruge i deres arbejde. Den ene er KortInfo’s avancerede tematiseringsfunktion, der gør det muligt at tematisere kortets elementer, f.eks. ledninger og brønde, ud fra bestemte tabelværdier. Dette er for at skelne mellem forskellige ledningstyper, forsyningsarter og dimensioner mm. Det giver et unikt overblik over forsyningsnettet i Rebild Forsyning.

Den anden feature er opsætning af filtre, som gør det muligt at vælge, hvilke data der skal vises på kortene, og hvilke data der skal filtreres fra i en bestemt visning, afhængigt at behovet.

Anna Marie og hendes kollegaer står for at administrere KortInfo og opsætter KortInfo til slutbrugerne. De har stor indflydelse på opsætningen og administrationen, hvilket tidligere krævede ekstern hjælp. ”Det har gjort fremskridt for vores forsyning, at vi selv kan gøre mange ting i vores GIS-systemer, hvor vi før skulle have hjælp fra udbyderen til at løse opgaven,” siger Anna Marie Rostgaard Kansy Holm.

Når Rebild Vand & Spildevand foretager benchmarking til brancheorganisationen DANVA og Forsyningssekretariatet, anvender de KortInfo til at indsamle data om deres ledningsanlæg. Medarbejderne vælger selv, hvilke elementer der skal tematiseres, og hvilke data der skal filtreres for at trække relevante data ud og analysere dem.

Printfunktion og specialdesignet kort til kunder

Anna Marie og hendes kollegaer anvender også KortInfo til andre opgaver, der alle skaber værdi i deres hverdag. Når driftsfolkene skal i felten, for f.eks. at tilse forsyningsnettet eller udbedre skader herpå, finder de det ofte nemmest at have et stykke papir med, de kan notere på. Derfor benytter de sig af printfunktionen, der giver dem mulighed for at designe deres kort i den ønskede størrelse og målestok.  

”I forbindelse med benchmarking er det en stor opgave at trække data ud. KortInfo har gjort det nemmere for os at håndtere dataene, og min kollega behøver ikke længere at bede mig om at trække data ud fra databasen for hende. Så på den måde er det meget værdifuldt for os i forhold til benchmarking,”

fortæller Anna Marie

Entreprenører kan få adgang til et specialdesignet kort, der viser ledningernes placering i nærheden af deres arbejdsområde. På den måde får de en bedre forståelse af, hvordan kloaksystemet fungerer, og hvordan ledningerne er forbundet. Ved TV-inspektion i kloakken, der har til formål at undersøge kloakkens tilstand, får entreprenørerne et samlet overblik over, hvordan ledningssystemet ser ud. ”Vi har udarbejdet et eksternt kort, som entreprenører kan tage udgangspunkt i og nemt overskue, hvordan de udfører deres arbejde,” siger Anna Marie.

Hun slutter af med at fortælle, at KortInfo også har vist sig at være et vigtigt værktøj for dem til at vise andre ting, end det de havde forestillet sig i starten. De er blevet bedre til at finde ud af, hvad der findes af muligheder til forskellige visninger af korttyper, som de ikke kendte til. ”Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi udstiller og visualiserer vores data. Og den viden har vi fået efterfølgende,” afslutter Anna Marie Rostgaard Kansy Holm.

Mere om KortInfo

  • KortInfo er NIRAS’ webGIS-platform, der gør det muligt at samle, konfigurere og vise georelaterede data. Med webapplikationen kan man indlæse, søge i, redigere og analysere data, der kan bruges som grundlag for beslutningstagere eller som rapportering.
  • KortInfo er modulopbygget og kan målrettes, så det kan anvendes i felten såvel som på kontoret af sagsbehandlere og som borger- eller kundeformidling.
  • KortInfo er udviklet af ingeniørvirksomheden NIRAS og bruges blandt andet af en lang række kommuner og forsyningsselskaber samt private virksomheder inkl. NIRAS selv.
  • Læs mere om KortInfo.

* Anna Marie Rostgaard Kansy Holm har efter artiklens udgivelse skiftet job.

Vil du vide mere?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Afdelingsleder, Projektleder Certified Scrum Prod

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: